• EN
  • DE

Pismo do Minister Infrastruktury i Rozwoju

Poniżej prezentujemy treść pisma z dnia 1 sierpnia (piątek) od Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy do Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej oraz do Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego w sprawie, tzw. małej obwodnicy Trzebnicy.

- Mimo że budowa tzw. małej obwodnicy Trzebnicy, czyli łącznika między drogami krajowymi nr 5 i 15, została uwzględniona w projekcie „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa Dolnośląskiego” (więcej w artykule: Coraz bliżej strategicznej inwestycji dla Trzebnicy), to zapis ten z niezrozumiałych dla mnie względów nie znalazł się w ostatecznej wersji dokumentu, który stanowi podstawę do negocjacji z rządem i przyjęcia Kontraktu Terytorialnego. Pani Minister Infrastruktury i Rozwoju wkrótce rozpocznie proces negocjacyjny z Zarządem Województwa Dolnośląskiego w celu wypracowania i podpisania Kontraktu, dlatego też natychmiast zareagowałem na zaistniałą sytuację i już w piątek wystosowałem pismo do Minister Elżbiety Bieńkowskiej oraz do Marszałka Cezarego Przybylskiego, aby jeszcze raz przedstawić zalety, jakie dla Trzebnicy i regionu niesie budowa łącznika. – powiedział burmistrz Marek Długozima i dodał - Jest to dla mnie bardzo ważna sprawa, o którą zabiegałem od I kadencji pełnionej przeze mnie funkcji burmistrza. Oczywiście rozumiem, że Milicz i Oława obwodnicy w ogóle nie mają i w związku z tym znalazły się na tej liście. Jednak nasza mała obwodnica Trzebnicy jest równie ważną inwestycją, która nie tylko wyprowadziłaby ruch tranzytowy poza miasto, ale warto także wspomnieć, że wzdłuż niej, w nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zaplanowałem rozległe tereny inwestycyjne, które po wybudowaniu omawianej drogi stałyby się bardzo atrakcyjnym, dobrze skomunikowanym gminnym centrum aktywności gospodarczej.

pismo 1.jpeg        pismo 2.jpeg    

Poprzedni artykuł dotyczący małej obwodnicy - Coraz bliżej strategicznej inwestycji dla Trzebnicy