Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Ulica Czereśniowa oraz Nowy Dwór zyskają kanalizację

W poniedziałek 30 czerwca w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy nastąpiło otwarcie ofert na zadanie pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską i dzieli się na dwa zadania. Pierwsze, to budowa kanalizacji sanitarnej dla nowo powstającego osiedla na ulicy Czereśniowej, drugie to budowa kanalizacji w miejscowości Nowy Dwór. Do Urzędu wpłynęło pięć ofert. Najkorzystniejszą przedstawiło Przedsiębiorstwo Instalacyjne SYSTEM PLUS Mirosława Gajdy z Ujeźdźca Małego.

Wspomniany powyżej System Plus zaproponował cenę ofertową brutto 865 850,77 zł na zadanie I oraz 235 023,10 na zadanie drugie. Pozostali oferenci oraz ceny przez nich zaproponowane: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych „EXPRIM” Sp. z o.o. z Wrocławia(zadanie I – nie złożył oferty, zadanie II – 405 115,96 zł); Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „HYDRO-TAP” Stanisław Kafelz Wilczyc(900 335,40 zł i 278 810,25 zł); Przedsiębiorstwo Komunalne HEMIZ-BIS Sp. z o.o. z Prochowic (1 140 285,83 zł i 346 461,84 zł) oraz firma JAMPO s.c. z miejscowości Błonie (1 165 362,89 zł i 346 461,84 zł)

- Ta inwestycja to potwierdzenie systematycznie realizowanej przeze mnie strategii rozwoju Gminy Trzebnica, w ramach której kolejne ulice oraz miejscowości uzyskują dostęp do sieci kanalizacyjnej. Wcześniej mieszkańcy ulicy Czereśniowej otrzymali nową sieć wodną, inwestycja ta zakończyła się w roku 2013, wtedy też obiecałem im również doprowadzenie sieci kanalizacyjnej, tym przetargiem dotrzymujemy danego im słowa – powiedział Burmistrz Marek Długozima komentując otwarcie ofert.

Oprócz wspomnianych powyżej inwestycji w ramach współfinansowania zostanie wymieniona również sieć wodociągowa wraz z przyłączami na ul. Teatralnej i ul. Daszyńskiego. W efekcie realizacji zadania do sieci kanalizacyjnej podłączonych zostanie 175 mieszkańców Trzebnicy i 144 osób z Nowego Dworu. Projekt zostanie zakończony w 2015 roku.

Na Dolnym Śląsku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko realizowanych jest 27 projektów obsługiwanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu. Ich łączna wartość wynosi ponad 850 milionów złotych. Fundusz jest aktywnym partnerem dolnośląskich beneficjentów, którym zapewnia nie tylko finansowe, ale także merytoryczne wsparcie. WFOŚiGW we Wrocławiu m.in. monitoruje i pomaga podczas opracowania projektów do udziału w konkursach, ocenia złożone wnioski, zawiera umowy, rozlicza i nadzoruje realizację inwestycji i przekazuje środki unijne.

IMG_2091.jpeg
Komisja przetargowa


IMG_2028.jpeg
Oferenci.

IMG_8850.jpeg
Burmistrz Marek Długozima wraz z Mirosławem Gajdą właścicielem  "Przedsiębiorstwa Instalacyjnego SYSTEM PLUS"


logotypy unijne.jpeg