• EN
  • DE

Budżet Obywatelski - głosowanie

Od 28 maja do 11 czerwca każdy mieszkaniec Gminy Trzebnica może oddać głos na jedno z zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zachęcamy do zapoznania się z listą i opisami zadań poddanych pod głosowanie oraz wybranie jednej z nich. Kartę do głosowania można pobrać z naszej strony, a wypełnioną dostarczyć do Urzędu Miejskiego osobiście, pocztą tradycyjną lub elektorniczną (skan).

Z inicjatywy Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy w tym roku po raz pierwszy w naszej gminie utworzony został budżet obywatelski, który stanowi formę konsultacji społecznych mających określić zadania, na jakie mieszkańcy naszej gminy proponują wydać gminne środki finansowe w wysokości 100 000 zł. Celem przeprowadzenia przez Pana Burmistrza konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego jest zaangażowanie mieszkańców Gminy Trzebnica w proces zarządzania gminą oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego w skali lokalnej.

W tym celu w dniach 17.04- 16.05.2014 mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość złożenia propozycji zadań do budżetu obywatelskiego, które chcieliby zrealizować ze środków Gminy Trzebnica. Wpłynęło 14 propozycji zadań, które swoimi podpisami poparło ponad 230 mieszkańców Gminy Trzebnica. Spośród złożonych 14 propozycji zadań, dwa zadania nie spełniały wymogów formalnych udziału w głosowaniu mieszkańców i zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego musiały niestety zostać odrzucone z udziału w kolejnym etapie konkursu. Finałowym etapem konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego jest głosowanie mieszkańców, w którym bierze udział 12 następujących propozycji:

1. Park dla psów. Proponowana lokalizacja parku to działka nr 66/26 AM 11 obręb Trzebnica (przy ul. Leśnej) a jego orientacyjny koszt wynosi 30 tysięcy złotych. W ramach realizacji zadania powstać mogłyby m.in. ogrodzenie terenu, wykonanie ciągów pieszych, oświetlenia, ławek, zadaszenia, psia toaleta, kosze i pojemniki na odchody oraz ujecie wody pitnej dla psów i tablica z regulaminem obiektu.

2. Sfinalizowanie I etapu realizacji projektu „Utworzenie Wiejskiego Centrum Kulturalno-Rozrywkowego przy świetlicy w Głuchowie Górnym”. Celem realizacji propozycji jest wykonanie betonowego fundamentu pod budowę sceny przed świetlicą w Głuchowie Górnym oraz zakup i montaż siatki ogrodzeniowej terenu wokół świetlicy. Propozycja zadania dotyczy działki nr 203/6 AM 1 obręb Głuchów Górny a jego orientacyjny koszt wynosi 5 000 zł.

3. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szczytkowice. Zadanie polega na rozbudowie elektroenergetycznej, napowietrznej linii oświetlenia drogowego wraz z przyłączem kablowym. Efektem rozbudowy oświetlenia ma być ustawienie dodatkowych latarni na działkach nr 268/4 oraz 293 AM 1 w miejscowości Szczytkowice. Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 60 000 zł.

4. Powrót kolejki wąskotorowej do Trzebnicy. Propozycja ta polega na upamiętnieniu Trzebnickiej Kolejki Wąskotorowej poprzez ustawienie na działce nr 77 AM 17 obręb Trzebnica (ul. Wrocławska, obok pomnika Armii Radzieckiej) historycznego taboru kolejki wąskotorowej: fragmentu trakcji wąskotorowej, lokomotywy, wagonu osobowego lub towarowego oraz tablicy informacyjnej z historią i zdjęciami Trzebnickiej Kolejki Wąskotorowej. Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 50 000 zł.

5. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Skarszyn. Celem zadania jest doposażenie placu zabaw w Skarszynie w urządzenia, które podniosą atrakcyjność placu zabaw i przyczynią się do podjęcia decyzji o aktywnym sposobie spędzenia wolnego czasu oraz pogłębią integrację lokalnej społeczności. Autor projektu jako kolejne atuty realizacji projektu wymienia uporządkowanie przestrzeni publicznej, propagowanie zdrowego stylu życia, podniesienie jakości życia oraz wzrost zadowolenia społeczeństwa. Propozycja zadania dotyczy działki nr 143/16 obręb Skarszyn a jego orientacyjny koszt wynosi 12 000 zł.

6. Zakup sprzętu nagłaśniającego dla zespołu wokalno-instrumentalnego „Mozaika” ze Skarszyna. Zespół „Mozaika” działa w ramach Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Skarszyn. Sprzęt muzyczny, którego dotyczy propozycja wykorzystywany będzie podczas zajęć wokalno- instrumentalnych w świetlicy wiejskiej w Skarszynie oraz podczas licznych występów grupy podczas imprez kulturalnych na terenie Gminy Trzebnica. Szacunkowa wartość zakupu wnioskowanego sprzętu wynosi 9 163 zł.

7. Świetlica- marzenie mieszkańców Głuchowa Górnego. Propozycja ta zakłada remont budynku po byłej remizie w Głuchowie Górnym, zakup wyposażenia- sprzętu sportowego (stołu bilardowego, stołowej piłki nożnej, stołów do tenisa, darta, gier planszowych), zakup wyposażenia zaplecza kuchennego, zakup boiska typu GolBox oraz regularne prowadzenie zajęć sportowych. Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 50 000 zł.

8. Wiejskie centrum sportu i rekreacji w Głuchowie Górnym. Celem projektu jest zakup materiałów na wykonanie budynku gospodarczego, ogrodzenia płyty boiska, wykonania piłkochwytów, trybuny dla kibiców oraz ławek przy ścieżkach zdrowia. Prace przy wykonaniu i montażu wymienionego wyposażenia zrealizują członkowie i sympatycy SKS Głuchów Górny. Propozycja zadania dotyczy działki nr 203/65 AM 1 obręb Głuchów Górny a jego orientacyjny koszt wynosi 100 000 zł.

9. Projekt wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu dla działki 14/8 arkusz mapy 13 (Osiedle: ul. Daszyńskiego 41,43,45, ul. Sienkiewicza 3, ul. Kościelna 8, 8a, 14, 14a). Celem propozycji zadania jest wykonanie: projektu zagospodarowania działki, montaż oświetlenia- 3 lamp ze słupami, placu zabaw, jego wyposażenie i ogrodzenie, nasadzenie kwiatów i krzewów, wyrównanie i utwardzenie drogi dojazdowej, wytyczenie miejsc parkingowych oraz montaż szlabanów. Szacunkowa wartość realizacji propozycji zadania wynosi 64 500 zł (plus ewentualne wykonanie miejsc parkingowych).

10. Otwarte siłownie plenerowe przy placach zabaw w małych miejscowościach – Piersno i Skarszyn. Proponowane zadanie obejmuje zakup i montaż zróżnicowanych zestawów urządzeń (łącznie 16 szt.) dopasowanych do potrzeb mieszkańców poszczególnych miejscowości. Powstanie ogólnodostępnych siłowni na świeżym powietrzu przeznaczonych dla wszystkich niezależnie od wieku, będzie integrowało różne grupy i środowiska lokalne. Dzięki bezpośredniemu sąsiedztwu placu zabaw czas na siłowni będą mogły spędzać rodzice wraz z dziećmi. Proponowana lokalizacja siłowni przy placach zabaw to działki nr 87/1 w Piersnie oraz 361/1 w Skarszynie a jego orientacyjny koszt wynosi 59 839,50 złotych.

11. Budowa progu zwalniającego w ciągu ul. Kościelnej między skrzyżowaniem z ul. 9-go Maja a ul. Solną (przed przejściem dla pieszych). Celem projektu jest montaż progu zwalniającego na ul. Kościelnej, który spowoduje zmniejszenie prędkości samochodów dojeżdżających do przejścia dla pieszych oraz skrzyżowania z ul. Obrońców Pokoju, jednocześnie podniesie bezpieczeństwo mieszkańców pobliskich budynków oraz przechodniów. Szacunkowa wartość realizacji propozycji zadania wynosi 1 200 zł.

12. Ziemny tor rowerowy typu „Pump Track”. Celem projektu jest utworzenie toru rowerowego usypanego z mieszanki ziemi o odpowiednim kształcie, który pozwala na jazdę dowolnym rowerem „w kółko”. Tor składał się będzie z niewielkich wzniesień i spadków (muld) i band, po których można rozpędzić rower bez pedałowania- wykorzystując jedynie siłę mięsni i nierówność terenu. Z uwagi na prostą konstrukcję tor może być wykorzystywany zarówno przez dzieci jak i osoby dorosłe oraz całe rodziny. Proponowana lokalizacja toru to działka nr 35/81 AM 38 obręb Trzebnica a jego orientacyjny koszt wynosi 60 000 złotych.

Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do głosowania na jedną z powyższych propozycji. Głosowanie trwa od 28.05 do 11 czerwca. Pamiętać należy, że każdy mieszkaniec naszej gminy (zameldowanie stałe bądź czasowe) może oddać tylko jeden głos na wybrane z listy zadanie. Kartę do głosowania można pobrać ze strony internetowej www.trzebnica.pl (w zakładce Budżet Obywatelski) lub w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, i wypełnioną dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną (w postaci skanu) na adres: budzet.obywatelski@um.trzebnica.pl


Zachęcamy do głosowania !
 

Obwieszczenie

Karta do głosowania

Więcej informacji