• EN
  • DE

400 000 zł dofinansowania dla Gminy Trzebnica

Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima odebrał z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz Wicemarszałka Radosława Mołonia decyzję o ujęciu projektu modernizacji boiska wielofunkcyjnego, boiska piłkarskiego i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy w programie rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego. Projekt będzie współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 400 000 zł. Całkowita wartość zadania wynosi prawie 1 445 000 zł.

W Szkole Podstawowej nr 3 stosunkowo niedawno powstała tam nowa hala sportowa oraz stołówka z kuchnią, a także nowoczesny i spełniający najwyższe wymogi bezpieczeństwa plac zabaw dla dzieci.

- Teraz przyszedł czas na modernizację boisk sportowych oraz bieżni, znajdujących się przy szkole, do której uczęszcza ponad 600 dzieci – powiedział Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima i dodał: - Inwestycje związane z edukacją i zapewniające dzieciom z Gminy Trzebnica jak najlepsze warunki nauki i rozwoju są dla mnie niezwykle ważne. Konsekwentnie i systematycznie przeprowadzamy różnego rodzaju remonty, modernizacje, rozbudowy, zakupujemy nowy sprzęt. Przyznane dofinansowanie traktuję jako wyróżnienie ze strony zarządu województwa i jednocześnie potwierdzenie dynamicznego rozwoju sportu i infrastruktury sportowej w Gminie Trzebnica.

Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację szkolnego kompleksu sportowego. Po jego zakończeniu uczniowie będą mogli korzystać z boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową, obejmującego dwa pełnowymiarowe boiska do gry: w koszykówkę, siatkówkę, tenisa i piłkę ręczną, boiska piłkarskiego z trawą syntetyczną oraz z 4-torowej bieżni do biegu na 60 m, a także skoczni do skoku w dal i trójskoku. Boiska zostaną ogrodzone, a w projekcie przewidziano także elementy małej architektury, jak ławki i kosze. Wytyczone zostaną również ścieżki z kostki betonowej oraz trawnik. Z boiska wielofunkcyjnego uczniowie będą mogli korzystać od września!

Na 39 zgłoszonych przez samorządy z Dolnego Śląska wniosków, 22 otrzymało dofinansowanie – w tym Gmina Trzebnica.

Szkola nr 3.jpeg
Wizualizacja komplesku sportowego, jaki powstanie przy Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy.

SAM_9891.jpeg
Od lewej:  Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Marek Długozima Burmistrz Gminy Trzebnica, Radosław Mołoń Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

decyzja marszałek.jpeg

SAM_9896.jpeg
Wręczenie decyzji odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu.

SAM_9885.jpeg