Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Obchody Dnia Pioniera w Trzebnicy

W tym roku mija 69. rocznica przybycia pierwszych pionierów, osadników do Trzebnicy. Z tej okazji pamięć o tych, którzy odbudowali nasze miasto z gruzów i stworzyli jego nowy charakter, została uczczona 6 maja podczas obchodów Dnia Pioniera Ziemi Trzebnickiej.

Uroczystości rozpoczęły się w Parku Pionierów, przy pomniku upamiętniającym tych, którzy w trudnych, powojennych warunkach przywracali ład i porządek w mieście i gminie. Spotkanie rozpoczęło się hejnałem trzebnickim. W imieniu Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej, gości przywitał Przewodniczący Rady Miejskiej - Mateusz Stanisz.

Po wspólnym odśpiewaniu Hymnu Państwowego przy akompaniamencie Trzebnickiej Orkiestry Dętej, o zabranie głosu poproszono Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimę.

- Witam Pionierów Ziemi Trzebnickiej. Najstarszych mieszkańców tej ziemi, którzy w pierwszych latach, po II wojnie światowej przybyli tu z Polski centralnej, z kresów wschodnich, z miejsc deportacji i emigracji. Przybyli z bagażem bolesnych przeżyć wojennych, poniesionych strat rodzinnych i materialnych, pełni obaw i niepokojów, na ziemię zniszczoną przez wojenną pożogę, by rozpocząć tu nowy rozdział swojego życia. Znaleźli w sobie siły, żeby na tej ziemi na nowo się zakorzenić, by ją odgruzować, zagospodarować i zaszczepić na niej polskiego ducha. W ten sposób wznieśli fundamenty naszej małej ojczyzny i o tym wszyscy powinniśmy pamiętać. Trafnie ujął to Marszałek Józef Piłsudski: Naród który traci pamięć, przestaje być narodem. Staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium. Tę prawdę bardzo obrazowo zilustrował też nasz wielki rodak, św. Jan Paweł II, porównując naród bez historycznej pamięci do drzewa bez korzeni, które musi umrzeć. By ocalić od zapomnienia tamten czas i Pionierów Ziemi Trzebnickiej, dokonaliśmy rewitalizacji tego miejsca, także po to, by w akcie szczerego uznania, oddać im należny hołd i zachować ich zasługi w pamięci potomnym – powiedział burmistrz zwracając się do Pionierów.

Po tych słowach wspólnie odśpiewano 100 lat, a w imieniu społeczności lokalnej podziękował Burmistrz Marek Długozima. - Na Wasze spracowane ręce, składam wyrazy głębokiej wdzięczności za te wszelkie dzieła i trudy Waszego całego życia. Z serca życzę Wam długich lat życia w zdrowiu i w ciepłym, bezpiecznym, rodzinnym domu. Byście czerpali siły z satysfakcji, jaką daje w pełni zasłużony tytuł Pioniera Ziemi Trzebnickiej.

Następnie wzruszające przemówienie wygłosił jeden z Pionierów, pan Antoni Godycki- Ćwirko, który powiedział, że są daty w życiu każdego z nas, które pozostają w pamięci. Jego datą jest 4 sierpnia 1945 roku, kiedy to wraz z rodziną przybył do Trzebnicy. - Wiedzieliśmy, że dalej nie pojedziemy, dlatego że kolej dalej już nie prowadzi. Wiedzieliśmy, że to będzie nasze miejsce. Dziękuję Wam wszystkim, szczególnie młodzieży, że jesteście, pamiętacie i będziecie pamietać, że ten dzień będziecie świętować – mówił.

Uczniowie ze Szkoły Podsatwowej nr 3 pod kierunkiem Renaty Ziółkowskiej i Magdaleny Herner-Tokarskiej, w krótkim występie artystycznym przypomnieli, o tym, że Trzebnica była w 1945 roku nie tylko pierwszą siedzibą, stolicą Dolnego Śląska i ważnym ośrodkiem osadniczym, ale również miastem, w którym rozpoczęły działalność niektóre ważne instytucje, urzędy i organizacje wojewódzkie. "Kto zapomina o przeszłości, nie może myśleć o przyszłości" - to słowa wypowiedziane przez młode pokolenie.

Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej, Zbigniew Lubicz-Miszewski dodał: - W każdym mieście - i dużym, i małym - są miejsca magiczne, w których strażnicy świętego ognia pilnują, aby nie zgasł płomień pamięci. W wasze młode ręce przekazujemy ten ogień pamięci, bo pamięć o dokonaniach rodziców i dziadków będzie na długie lata budować Waszą tożsamość. Następnie krótką modlitwę w intencji Pionierów poprowadził ks. Dziekana Bogdan Grabowski.

Spotkanie przy Pomniku Pionierów, gdzie wartę pełnili harcerze, zakończyło się złożeniem wiązanek kwiatów przez delegacje władz samorządowych, związków kombatanckich oraz szkół gminych. Prowadzeni przez Trzebnicka Orkiestrę Dętą uczestnicy uroczystości pomaszerowali do Muzeum Regionalnego, gdzie miało miejsce wspólne oglądanie wystawy fotografii z dawnych lat, słuchanie powojennej muzyki oraz skromny poczęstunek.
 

IMG_5068.jpeg
Od lewej: Zbigniew Lubicz-Miszewski - prezes TMZT, burmistrz Marek Długozima, Adam Broniecki - kombatant i Antoni Godycki–Ćwirko - przedstawiciel Pionierów.

IMG_5097.jpeg
Przybyłych na uroczystość Dnia Pioniera przywitał Mateusz Stanisz - Przewodniczący Rady Miejskiej.

IMG_5105.jpeg
Kilka słów do zebranych skierował Burmistrz Marek Długozima.

IMG_5110.jpeg
Krótkie przemówienie wygłosił także przedstawiciel Pionierów Trzebnickich – Antoni Godycki-Ćwirko.

IMG_5125.jpeg
Występ artystyczny przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3.

IMG_5159.jpeg
Zapalenie zniczy, których światło jest wyrazem pamięci o Pionierach.

IMG_5165.jpeg
Złożenie wiązanki kwiatów przez delegacje władz samorządowych,

IMG_5169.jpeg
...a także przez przedstawicieli związków kombatanckich.

IMG_5175.jpeg
Wartę przy Pomniku dumnie pełnili harcerze.

IMG_5085.jpeg
Trzebnicka Orkiestra Dęta rozpoczęła uroczyste obchody Dnia Pioniera od zagrania hejnału miasta.

IMG_5153.jpeg
"Pamięć o dokonaniach rodziców i dziadków będzie na długie lata budować Waszą tożsamość" powiedział prezes TMZT Zbigniew Lubicz-Miszewski zwracając się do młodzieży.

IMG_5185.jpeg
Przemarsz zebranych na uroczystości z Trzebnicką Orkiestrą Dętą do Ratusza.

IMG_5091.jpeg
To już 69 lat, kiedy pierwsi osadnicy przybyli na ziemię trzebnicką...

IMG_5092.jpeg
...niech pamięć o nich nigdy nie wygaśnie.