Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Trwają remonty dróg i chodników

Trwają prace związane z zadaniem pod nazwą „Przebudowa dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Trzebnica”, w ramach którego odremontowane zostaną między innymi ul. Głowackiego, ul. Polna, ul. Reymonta, ul. Szarych Szeregów, ul. Obornicka, ul. św. Jadwigi, czy droga w Taczowie Małym.

Prace trwają już na ulicy Reymonta, gdzie obecnie demontowane są stare krawężniki, oraz na ulicy Szarych Szeregów, gdzie położona została już nawierzchnia asfaltowa.

Cieszy mnie zasięg tej inwestycji, prowadzone prace pozwolą naprawić najbardziej tego potrzebujące ulice i chodniki w Trzebnicy, ale także drogę w Taczowie Małym czy Raszowie – powiedział burmistrz Marek Długozima, wizytując plac budowy na ulicy Reymonta – staramy się, aby każdy mieszkaniec naszej gminy, mógł w pełni cieszyć się dobrym dojazdem do swojej posesji, a skala tej inwestycji, wraz z toczącymi się remontami na ulicy Teatralnej oraz ulicy Wrocławskiej, sprawi, że Trzebnica po raz kolejny stanie się piękniejsza – zakończył burmistrz.

IMG_5007.jpeg
Burmistrz Marek Długozima wraz z sekretarzem Gminy Trzebnica Danielem Buczakiem oraz przestawicielem wykonawcy, w tle widoczny postęp prac na budowie chodnika przy ulicy Reymonta.

IMG_0004.jpeg
Trwa wymiana krawężników oraz przygotowanie warstwy pod planowane asfaltowanie.

IMG_0003.jpeg
Na ulicy Szarych Szeregów położony został już asfalt.

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania, z czego w ramach pierwszego mieści się przebudowa:

- ul. Głowackiego - strona północna, ul. Polnej - str. wschodnia i zachodnia, ul. Reymonta – strona wschodnia i zachodnia. Ponadto w skład prac wchodzą również: rozebranie starej nawierzchni z płytek, krawężników betonowych i ław pod krawężniki, wykonanie robót ziemnych wraz z wywozem materiałów pochodzących z rozbiórki, ustawienie krawężników na ławie betonowej, regulacja wysokości studzienek telefonicznych, wzmocnienie podbudowy z kamienia, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonanie wszystkich innych potrzebnych prac remontowych.

W ramach drugiego zadania wykonawca podejmuje się remontu ulic i dróg gminnych:

- ul. Szarych Szeregów, ul. Reymonta 2, ul. Obornicka, ul. św. Jadwigi 2, Raszów, Taczów Mały, na których zakres prac obejmować będzie między innymi: wykonanie robót ziemnych i rozbiórkowych, frezowanie nawierzchni asfaltu łącznie z wywozem materiału z rozbiórki, mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej, ustawienie krawężników, wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą tłucznia oraz wykonanie wszystkich innych potrzebnych prac remontowych.

Zadanie pierwsze wykonuje firma BRUKARSTWO M. Krzak z Trzebnicy, która zaoferowała cenę ryczałtową brutto w wysokości: 86.400,00 zł. Zadanie drugie zrealizuje firma Gembiak-Mikstacki Sp.j. z Krotoszyna, która zaoferowała

cenę ryczałtową brutto w wysokości: 295.186,00 zł.  Zadania te mają być zrealizowane do 30 czerwca bieżącego roku. Co ważne w specyfikacji istotnych warunków zamówienia znalazł się zapis, który zobowiązuje wykonawcę do wykorzystania, wbudowania posiadanych przez zamawiającego materiałów pochodzących z rozbiórek innych inwestycji, co pozwoli zmniejszyć koszt prowadzonych prac. Podobny zapis został wykorzystany przy budowie zatoczki autobusowej na ulicy Bochenka.