Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Wiwat Konstytucja! Wiwat 3 maja!

Była pierwszą nowoczesną konstytucją w Europie i drugą na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych. 223 lata temu, 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. Dokument ten stał się symbolem tradycji niepodległościowych państwa polskiego. Trzebnica po raz kolejny uczciła pamięć o tym wydarzeniu.

Obchody Święta 3 Maja w Trzebnicy rozpoczęły się wymarszem spod Urzędu Miejskiego pochodu delegacji, organizacji, szkół, zakładów pracy, mieszkańców oraz przedstawicieli Gminy Trzebnica z burmistrzem Markiem Długozimą na czele. Przemarsz prowadzony przez Trzebnicką Orkiestrę Dętą w drodze do bazyliki zatrzymał się tradycyjnie pod pomnikiem II Armii Wojska Polskiego, gdzie przedstawiciele delegacji złożyli kwiaty. Następnie wszyscy udali się na uroczystą Mszę św. w intencji Ojczyzny, którą koncelebrował ksiądz Jerzy Olszówka, proboszcz Parafii pw. św. Bartłomieja i św. Jadwigi w Trzebnicy.

Następnym punktem obchodów uchwalenia konstytucji 3-go Maja, było przejście pocztów sztandarowych oraz delegacji pod Krzyż Katyński. Tam wszystkich zebranych przywitał Roman Chandocha, prezes Związku Strzeleckiego Strzelec. W czasie trwających uroczystości Burmistrz Gminy Trzebnica – Marek Długozima, został odznaczony najwyższym odznaczeniem Związkowym, za - jak czytamy w uzasadnieniu - zasługi i pomoc tutejszemu Zarządowi Kombatantów.

IMG_4684.jpeg

IMG_4770.jpeg

IMG_4830.jpeg

IMG_4880.jpeg

IMG_4800.jpeg
Burmistrz Marek Długozima otrzymuje odznaczenie z rąk Prezesa Zarządu Koła Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów R.P. Kazimierza Walczaka.

Pełna fotorelacja z uroczystości dostępna TU

 

Poniżej treść przemówienia burmistrza Marka Długozimy wygłoszonego do zebranych podczas uroczystości:

 Szanowni Mieszkańcy Gminy Trzebnica!

Gromadzimy się dzisiaj w miejscach, które są znakami zbiorowej pamięci, by – obchodząc 223. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3. Maja - oddać należny hołd naszym wielkim przodkom oraz ich wiekopomnemu dziełu, a także po to, by umocnić naszą narodową dumę, poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za losy Ojczyzny.

Trzeba przypomnieć, że uchwalona w 1791 r. Konstytucja 3. Maja wyrosła z żarliwej patriotycznej troski o przyszłość Polski, która w wyniku pierwszego rozbioru była już częściowo zniewolona przez Rosję, Prusy i Austrię. Dodatkowo osłabiała ją pogłębiająca się niesprawiedliwość społeczna, prywata oligarchii magnackiej - skłonnej dla obrony swych interesów nawet do zdrady narodowej, jak również złota wolność szlachecka szermująca hasłem liberum veto i szerząca się w jej następstwie anarchia. By ratować kraj przed całkowitym upadkiem, twórcy Konstytucji podjęli próbę radykalnej reformy państwa – znieśli liberum veto oraz wolną elekcję, nadali prawa mieszkańcom miast, oddali chłopstwo pod opiekę „prawa i rządu krajowego”, zbudowali podwaliny administracji państwowej, podjęli kroki na rzecz stworzenia nowoczesnej armii i naprawy skarbu.

Przyjęta przez Sejm Wielki Konstytucja 3. Maja była pierwszą w Europie, a drugą w świecie ustawą zasadniczą określającą ustrojowe podstawy nowocześnie zarządzanego państwa. Została entuzjastycznie przyjęta przez mieszkańców Warszawy i patriotyczną część społeczeństwa. Odpowiadała, bowiem ich oczekiwaniom, dawała nadzieję na wielkie zmiany, których potrzeba w świadomości Narodu była coraz powszechniejsza, i na ocalenie suwerenności Rzeczypospolitej.

Niedane nam było jednak długo się nią cieszyć, bo została obalona przez zdradę i podstęp targowiczan, ale dla następnych pokoleń Polaków stała się ideowym i moralnym testamentem, symbolem patriotyzmu i dążeń niepodległościowych. I wciąż aktualne jest płynące z niej przesłanie, że wolność nigdy nie jest dana na zawsze - jest skarbem, którego trzeba czujnie strzec. Tę prawdę mocno też akcentował nasz wybitny rodak, papież wszech czasów – Jan Paweł II, który nauczał, że „Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę”.

Weźmy sobie do serca także apel naszego nowego Świętego, „aby przenieść w naszą epokę tę samą troskę, która nurtowała twórców Trzeciomajowej Konstytucji – tę samą troskę o wspólne dobro Rzeczypospolitej i tę samą odpowiedzialność za jej losy”.