Wniosek o preferencyjny zakup węgla - dowiedz się więcej  |  Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy: PON. WT. CZW.: 7:30-15:30  ŚR.: 7:30-16:00  PT.: 7:30-15:00   

  • EN
  • DE
  • UA

Budżet Obywatelski Gminy Trzebnica 2014

Weź udział w zarządzaniu Gminą Trzebnica i decyduj o jej wydatkach, włącz się w proces unowocześniania naszej małej ojczyzny - zgłoś swoją propozycję i zagłosuj na konkretne zadanie, które pozwoli zmienić Trzebnicę. Do podziału jest 100 000 zł!

- Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego jest zaangażowanie mieszkańców naszej gminy w proces jej zarządzania oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Mam nadzieję, że zainteresowanie tą formą współdecydowania o wydatkach i zadaniach realizowanych w naszej wspólnej przestrzeni będzie duże. Jestem pewien, że mieszkańcy przedstawią ciekawe propozycje – mówi burmistrz Marek Długozima.

Zadania finansowane ze środków budżetu obywatelskiego mogą mieć charakter zarówno inwestycyjny (w tym remontowy), jak i społeczny, np. sportowy lub artystyczny i mogą być realizowane zarówno na terenie miasta jak i sołectw Gminy Trzebnica (na terenie stanowiącym własność Gminy Trzebnica, lub na terenie do którego gmina posiada prawo dysponowania nieruchomością oraz terenie nieobciążonym prawem osób trzecich).

Procedura wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego składa się z następujących etapów: zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego przez mieszkańców, analiza zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego przez powołany zespół oraz wybór zadań do realizacji poprzez głosowanie mieszkańców. Szczegółowe założenia programu konsultacji społecznych znajdują się w jego regulaminie, który znajdą Państwo na stronie www.trzebnica.pl w zakładce Budżet Obywatelski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.

banererk_bo.jpeg

Harmonogram:

1. Składanie propozycji – od 17.04 do 16.05
- Każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy Trzebnica może złożyć dowolną liczbę propozycji do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego
- Propozycje należy składać na specjalnym formularzu, który można pobrać ze strony internetowej trzebnica.pl lub w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego
- Każda propozycja musi być poparta 10 głosami innych mieszkańców naszej gminy
- Wypełniony formularz można przekazać na 3 sposoby:
a) listownie na adres: Urząd Miejski w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica (z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2014”)
b) osobiście: w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego
c) elektronicznie (w formie skanu) na adres: budzet.obywatelski@um.trzebnica.pl


2. Weryfikacja zgłoszeń – od 19.05 do 27.05
Zgłoszenia zostaną zweryfikowane i przeanalizowane przez specjalnie powołany Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, który sprawdzi czy zgłoszone przez mieszkańców propozycje spełniają wymogi udziału w programie. Zespół ten przygotuje również listę propozycji zadań poddanych pod głosowanie mieszkańców oraz ewentualnie listę zadań, które zostały odrzucone ze względu na niedopełnienie wymaganych warunków.


3. Głosowanie mieszkańców – od 28.05 do 11.06
- Każdy mieszkaniec Gminy Trzebnica (zameldowanie stałe bądź czasowe) może oddać tylko 1 głos na wybrane z listy zadanie
- Kartę do głosowania można pobrać ze strony internetowej trzebnica.pl lub w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego
- Wypełnioną kartę można przekazać na 3 sposoby:
a) listownie na adres: Urząd Miejski w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica (z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2014”)
b) osobiście: w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego
c) elektronicznie (w formie skanu) na adres: budzet.obywatelski@um.trzebnica.pl


4. Ogłoszenie wyników – do 13.06
Na podstawie liczby zebranych głosów mieszkańców oraz z uwzględnieniem dostępnej puli pieniędzy w ramach budżetu obywatelskiego, ogłoszona zostanie ostateczna lista wybranych do realizacji zadań.


5. Realizacja zadań
Zadania – zgłoszone i wybrane w ramach głosowania przez mieszkańców – zostaną zrealizowane w 2014 roku (z możliwością kontynuacji i zakończenia w 2015 roku).

Do pobrania:
Zarządzenie Burmistrza Gminy Trzebnica
Regulamin
Formularz
Karta do głosowania