Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Darmowe warsztaty języka angielskiego

Szukasz pracy? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje lub zwiększyć szanse na awans? Nie zwlekaj! Funmedia zaprasza na darmowe warsztaty języka angielskiego, realizowane w ramach projektu „Poliglota”!

Szkolenia językowe „Postaw akcent na angielski!” dedykowane są dla osób w wieku 18-64 lat, zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego, zarówno pracujących, jak i uczących się,bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Kurs został podzielony na dwie edycje. Pierwsza z nich rozpocznie się w maju, a druga w październiku 2014 roku, dając szansę na rozwój kompetencji językowych łącznie 360 osobom. Zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu w 12-osobowych grupach, z których każda weźmie udział w 120 godzinach zajęć z lektorem.

Wszyscy uczestnicy otrzymają półroczny, bezpłatny dostęp do kursu e-learningowego www.angielski123.pl, dzięki któremu za pomocą interaktywnych ćwiczeń, inspirujących filmów, dialogów, fotolekcji i gier, odkryją nowy wymiar multimedialnej nauki, która sprawia przyjemność i przynosi owocne rezultaty.

Zakończeniem kursu będzie egzamin Cambridge English, którego uczestnicy otrzymają renomowany certyfikat potwierdzający umiejętności językowe. Dodatkowo, każdy kursant otrzyma materiały dydaktyczne w postaci podręcznika wraz z płytą CD.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: www.fun-media.com/poliglota/ lub za pośrednictwem poczty na adres ul. Kiełczowska 70, 51-354 Wrocław, do dnia 11.04.2014 włącznie.

Zgłoszenie powinno zawierać:
● formularz zgłoszeniowy,
● zaświadczenie od pracodawcy (osoby pracujące),
● zaświadczenie z urzędu pracy (osoby bezrobotne),
● zaświadczenie ze szkoły (osoby uczące się),
● umowę uczestnictwa,
● oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych, monitoringu i ewaluacji projektu.

Osoby, które spełnią wymagane kryteria, zostaną zaproszone do udziału w teście sprawdzającym poziom znajomości języka angielskiego, dostępnym online, bądź w wyznaczonych placówkach. O kwalifikacji do projektu zadecyduje liczba punktów uzyskanych na teście oraz kolejność zgłoszeń.

Terminy dwóch edycji kursów w okresie maj 2014 - marzec 2015:
• Edycja I: 5.05 - 7.10.2014 r.
• Edycja II: 8.10 - 27.03.2015 r.

Baner_ Funmedia_ 20.03.2014_ Dolnoślązacy postawią akcent na język angielski.jpeg

"Postaw akcent na angielski” to cykl szkoleń realizowanych w ramach projektu “Poliglota", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX, działanie 9.6.2).