• EN
  • DE

Trzebnica – Gmina wspierająca sport!

W tym roku z budżetu Gminy Trzebnica przeznaczonych zostanie blisko 500 tys. zł na działania podmiotów pożytku publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima podpisał kolejne umowy w tym zakresie.

6 marca w Urzędzie Miejskim odbyły się dwa spotkania z przedstawicielami poszczególnych stowarzyszeń, podczas których burmistrz Marek Dłuigozima podpisał stosowne umowy. - Przekazane pieniądze umożliwiają działalność i rozwój podmiotów pożytku publicznego, zajmujących się promowaniem zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. Ze swoją ofertą trafiają one do różnych grup wiekowych oraz amatorów różnego rodzaju sportów. W sumie podmiotom przekażemy blisko 500 tys. zł na prowadzoną przez nich działalność, co razem z innymi inwestycjami w kulturę fizyczną potwierdza hasło „Trzebnica – Gmina Wspierająca Sport!”. – powiedział burmistrz.

IMG_0062.jpeg
Od lewej: Tadeusz Grzybowski – Prezes Stowarzyszenia Klubu Sportowego Głuchów Górny, Daniel Szwed – Wiceprezes, Sławomira Gniadek – Prezes Zarządu Trzebnickiego Stowarzyszenia Sportowego, Marek Długozima – Burmistrz Gminy Trzebnica, Iwona Durbajło – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Andrzej Janik – Prezes LZS Orzeł Biedaszków Wielki, Barbara Janik – Skarbnik.

IMG_0070.jpeg
Od lewej: Roman Duda – Wiceprezes Koła Wędkarskiego w Trzebnicy, Karol Wszołek – Prezes Koła Wędkarskiego w Trzebnicy, Marek Długozima – Burmistrz Gminy Trzebnica, Iwona Durbajło – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Czesław Budzyń – Przewodniczący Rady Miejsko-Gminnej LZS, Jerzy Krakowiak – Wiceprzewodniczący.

IMG_0764.jpeg
Umowę na dofinansowanie Sekcji Sportów Wędkarskich "Gozdawa Team" podpisali - burmistrz Marek Długozima, Prezes Koła - Katarzyna Kinstler-Korban oraz Członek Koła - Rafał Chwaliński, w obecności Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich - Iwony Durbajło.

Na pomoc finansową ze strony gminy może liczyć, m.in. Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 23 w Trzebnicy, które na realizację zadania publicznego, pn. „Upowszechnianie sportu wędkarskiego”, otrzyma 8 000 zł. Sekcja Sportów Wedkarskich "Gozdawa Team" przy kole w Trzebnicy otrzyma 10 000 zł na zadanie "Rozwój sportu rzutowego Casting Sport i wędkarstwa wyczynowego". Na mocy umowy kwotę 8 ooo zł otrzyma Trzebnickie Stowarzyszenie Sportowe na zadanie o nazwie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”. Ludowy Zespół Sportowy ORZEŁ z Biedaszkowa Wielkiego otrzyma 10 000 zł. Będą one pomocne przy realizacji zadania o nazwie „Organizacja zajęć z doskonalenia gry w piłkę nożną, udział w rozgrywkach i turniejach”.

„Piłka nożna i inne sporty dla dzieci i młodzieży w Głuchowie Górnym”, to program, którego realizacją zajmie się Stowarzyszenie Klubu Sportowego Głuchów Górny. Ma mu w tym pomóc 10 000 zł. Najwięcej, bo 130 000 zł otrzyma Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim”. Warto przypomnieć, że co roku organizacje pozarządowe i podmioty pożytku publicznego otrzymują dofinansowanie, często kluczowe dla kontynuacji swojej działalności. Obecnie w Gminie Trzebnica działa 13 ogniw Ludowych Zespołów Sportowych.