Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego

W środę 5 marca, w Krośnicach, z inicjatywy radnego województwa Dariusza Stasiaka z udziałem wicemarszałka województwa dolnośląskiego Jerzego Michalaka oraz burmistrzów Milicza - Pawła Wybierały i Trzebnicy - Marka Długozimy, odbyło się robocze spotkanie poświęcone tematyce budowy obwodnic tychże miast w ciągu drogi krajowej nr 15. Podczas spotkania omówiono również inne ważne dla tych gmin sprawy. W spotkaniu uczestniczył także sekretarz Gminy Trzebnica Daniel Buczak.

Podczas spotkania omówiono wstępny podział zadań i ról, jakie mają wypełnić partnerzy tych projektów, jak również dyskutowano zasady, na jakich zadania te mają być ulokowane w ramach Kontraktu Terytorialnego stanowiącego umowę między województwem i rządem. Wicemarszałek Michalak poinformował, że najważniejsze zadanie, jakie stawia przed sobą na najbliższe tygodnie, to zabiegi o umieszczenie obu inwestycji w ramach kontraktu.

Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima wraz z Sekretarzem Danielem Buczakiem, w rozmowie z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego Jerzym Michalakiem poruszyli trzy ważne z punktu widzenia Trzebnicy zagadnienia.

Pierwszą z nich była ważna inwestycja, o którą zabiegał od wielu lat Burmistrz Marek Długozima - budowa łącznika (małej obwodnicy) pomiędzy Nowym Dworem a Księginicami.

Drugą z nich było uzyskanie od podległej służbowo Marszałkowi Jerzemu Michalakowi Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, uzgodnienia projektu budowy dworca autobusowego przy dworcu kolejowym w Trzebnicy. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei z niezrozumiałych względów nie wydała dotychczas Gminie Trzebnica niezbędnego uzgodnienia, w związku z czym istotna dla mieszkańców Trzebnicy inwestycja budowy dworca autobusowego nie mogła być zrealizowana. Warto w tym miejscu poinformować, że uzgodnienie z DSDiK we Wrocławiu ciągnie się już od trzech lat. Pan marszałek zapewnił, że osobiście zajmie się tą sprawą.

Burmistrz wskazał również na potrzebę budowy chodników w miejscowościach (Jaźwiny, Księginice, Skoroszów oraz przy drodze wojewódzkiej nr 340 z Trzebnicy do Sulisławic), przez które przebiega droga krajowa nr 15 w kontekście zapisów porozumienia koalicyjnego zawartego pomiędzy ugrupowaniami tworzącymi nowy Zarząd Województwa Dolnośląskiego. W porozumieniu tym wskazano na zamiar remontu drogi krajowej nr 15 na odcinku pomiędzy Trzebnicą a Miliczem.

Burmistrz Marek Długozima - Cieszę się, że doszło do tego spotkania. To pokazuje, że Pan Marszałek jest otwarty na potrzeby naszych gmin i mimo wielu obowiązków znalazł czas, żeby się z nami spotkać, co dobrze rokuje na przyszłą współpracę. Szczególnie cieszy mnie obietnica z ust pana Marszałka dotycząca realizacji „małej obwodnicy”, ponieważ inwestycja ta jest dla trzebnickiej gminy bardzo istotna z kilku powodów. Po pierwsze wyprowadzi ona ruch tranzytowy zupełnie z miasta oraz uaktywnią się kolejne tereny inwestycyjne, które zostały zaplanowane przeze mnie w nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Trzebnica.

W czwartek, 13 marca odbędzie się kolejne spotkanie z wicemarszałkiem, tym razem w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu. Wicemarszałek Jerzy Michalak zapowiedział, że na spotkanie zaprosi również dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei orez dyrektora Departamentu Infrastruktury UMWD. 

Nowy wicemarszałek Jerzy Michalak należy do ugrupowania Obywatelski Dolny Śląsk Rafała Dutkiewicza, które w województwie zawiązało koalicję z Platformą Obywatelską.

IMG_1442_1.jpeg
Spotkanie robocze w Krośnicach burmistrzów z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego Jerzym Michalakiem (trzeci z prawej).

mapka Mała Obwodnica Trzebnicy_1.jpeg Mała Obwodnica Trzebnicy_1.jpeg Mała Obwodnica zjazd 1_1.jpeg