Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Dzień Pioniera Ziemi Trzebnickiej

Tradycyjnie już, pod koniec kwietnia, świętujemy w naszej gminie Dzień Pioniera Ziemi Trzebnickiej. W tym roku przy pomniku Pionierów spotkaliśmy się 20 kwietnia, by uczcić pamięć i docenić zasługi pierwszych osadników, którzy odbudowywali i tworzyli miasto z powojennych gruzów.

Uroczystości rozpoczęły się w Parku Pionierów, przy Pomniku. W imieniu Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej, gości powitał Prezes Towarzystwa – Zbigniew Lubicz-Miszewski. Po wspólnym odśpiewaniu Hymnu Państwowego przy akompaniamencie Trzebnickiej Orkiestry Dętej, o zabranie głosu poproszono Zastępcę Burmistrza Jerzego Trelę, który wyraził wdzięczność za poświęcenie i ogromny trud, jaki Pionierzy włożyli w odbudowanie naszej gminy. Zapewnił, że trud ten jest doceniony, a młode pokolenia będą o nim pamiętać, dzięki podtrzymywaniu tradycji, zapewnieniu edukacji historycznej i spotkaniom takie jak to.

Następnie wzruszające przemówienie wygłosił jeden z Pionierów, mieszkający od 1945 roku w Trzebnicy – Pan Kazimierz Zaustowicz. On także podkreślił, że czasy powojenne były niezwykle trudne. Każdy opłakiwał straty bliskich, każdy musiał odnaleźć się w nowym miejscu, na nowo zbudować dom, a do tego porozumieć się z rodakami mówiącymi różnymi gwarami. Opowiadał o roli harcerstwa i Kościoła, które to scalały lokalne społeczeństwo. Bardzo ciepło wyraził się także o dzisiejszej Trzebnicy, o tym jak się zmieniła na lepsze, jaka jest piękna. Jednocześnie gorąco dziękował gospodarzowi gminy – burmistrzowi Markowi Długozimie za znaczne przyczynienie się do tych zmian. Dziękował za wsparcie przy postawieniu Pomnika Pionierów – tak wiele znaczącego dla jego pokolenia. Na koniec zwrócił się do dzieci i młodzieży szkolnej oraz harcerzy, obecnych na spotkaniu, prosząc ich o „przejęcie pałeczki” w pełnieniu służby dla Trzebnicy.

Spotkanie przy Pomniku Pionierów zakończyło się złożeniem pod nim wiązanek kwiatów przez delegacje władz samorządowych, służb mundurowych, związków kombatanckich, szkół gminnych oraz firm i przedsiębiorstw z terenu gminy. Prowadzeni przez Trzebnicką Orkiestrę Dętą, uczestnicy uroczystości pomaszerowali do Kościoła Świętych Piotra i Pawła, gdzie ks. Dziekan Bogdan Grabowski poprowadził modlitwę w intencji Pionierów. Ostatnim punktem programu było przejście do Muzeum Regionalnego, mieszczącego się w Ratuszu. Przy kawie, herbacie i ciastku wspominano dawne czasy, ciężkie i piękne chwile, dyskutowano o dzisiejszej Trzebnicy, a także oglądano wystawę z lat powojennych oraz śpiewano piosenki z lat pionierskich. Uczestnicy spotkania mieli także możliwość obejrzenia dwóch prezentacji multimedialnych – pierwszej z fotografiami miejscowości, z których pochodzą najstarsi osadnicy miasta oraz drugiej, która przedstawiała zdjęcia rodzin pionierów. Obie prezentacje połączono z quizem, podczas którego można było wygrać specjalne nagrody niespodzianki. Wysłuchano również krótkiego koncertu okolicznościowego.

Wyrazy wdzięczności i podziękowań dla wszystkich osób, które przyczyniły się do zorganizowania uroczystości Dnia Pioniera Ziemi Trzebnickiej.

IMG_9083.jpeg
Uroczytsość przy Pomiku Pionierów poprowadził Prezes Towarzystwa Milośników Ziemi Trzebnickiej Zbigniew Lubicz-Mieszewski. 

IMG_9091.jpeg
Kilka słów do zebranych w imieniu burmistrza Marka Długozimy skierował jego Zastępca - Jerzy Trela.

IMG_9104.jpeg
Krótkie przemówienie wygłosił tak
że jednen z Pioinierów - Pan Krzystof Zaustowicz.

IMG_9116.jpeg
Pod Pomnikiem Pionierów złożono wiązanki kwiatów.

IMG_9159.jpeg
Wspólny przemarsz z Trzebnicką Orkiestrą Dętą do Kościoła Świętych Piotra i Pawła.

IMG_9182.jpeg
Modlitwę w intencji Pionierów poprowadził ks. Dziekan Bogdan Grabowski.