• EN
  • DE

Zebranie Koła Wędkarskiego w Trzebnicy

23 lutego w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 23 w Trzebnicy. Przedstawiono sprawozdanie z działalności zarządu za poprzedni rok, protokół komisji rewizyjnej, uchwalono także preliminarz budżetowy oraz kalendarz imprez i zawodów na obecny rok. W spotkaniu uczestniczył także Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, który otrzymał specjalne podziękowania za wspieranie sportu wędkarskiego w Trzebnicy.

W Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym, które poprowadził przewodniczący Janusz Piotrowski, uczestniczyło 36 członków koła wędkarskiego z Trzebnicy. Poza ważnymi sprawami formalnymi, jak wysłuchanie sprawozdania z działalności zarządu, protokołu komisji rewizyjnej, sprawozdania sądu koleżeńskiego czy uchwalenie budżetu oraz preliminarza imprez i zawodów sportowych na 2014 rok, spotkanie miało jeszcze inny ważny punkt – wręczenie podziękowań i nagród.

Na początek, prezes koła Karol Wszołek oddał głos burmistrzowi Markowi Długozimie, który pogratulował wszystkim pasji i osiągnięć sportowych, a także poświęceń i pracy społecznej. Podziękował również za bardzo dobrą współpracę koła z Gminą Trzebnica, w szczególności za działania na rzecz ochrony środowiska i wód będących pod opieką koła. Prezes Karol Wszołek, w imieniu koła wędkarskiego, wręczył burmistrzowi podziękowania za wspieranie tej dziedziny sporty w naszej gminie. Warto dodać, że regularnie odbywają się rodzinne zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica z okazji dnia dziecka.

Burmistrz Marek Długozima oraz prezes Karol Wszołek wspólnie wręczyli nagrody i wyróżnienia dla aktywistów koła. Złotą Odznaką z Wieńcami odznaczony został Stefan Łożyński. Bartosz Korban, Emil Wojtyczka oraz Marcel Blabuś otrzymali tytuł – Wzorowy Młody Wędkarz. Wręczono także puchary dla najlepszych wędkarzy koła w 2013 roku (wyniki: seniorzy i juniorzy).

Zakres działań prowadzonych przez koło wędkarskie w Trzebnicy jest bardzo szeroki, są to m.in.: pozyskiwanie nowych członków koła, prowadzenie strony internetowej, organizacja zawodów wędkarskich, sprzątanie brzegów akwenów podlegających pod zarząd koła, zarybianie akwenów i dokarmianie ryb, organizacja czynów społecznych i zawodów sportowych czy prowadzenie szkółek dla dzieci i młodzieży.

Preliminarz sportowy na 2014 rok

DSC02846.jpeg
Spotkanie Koła Wędkarskiego nr 23 z Trzebnicy odbyło się w Urzędzie Miejskim.

DSC02849-kopia.jpeg
Podziękowanie za owocną wpsółpracę i wspieranie wędkarstwa w Trzebnicy otrzymał burmistrz Marek Długozima z rąk prezesa Karola Wszołka oraz Marka Paleczka.

DSC02863.jpeg
Złotą Odznaką z Wieńcami odznaczony został Stefan Łożyński. Od lewej: Marek Paleczek, prezes Karol Wszołek, burmistrz Marek Długozima, Stefan Łożyński.

DSC02859.jpeg
Nagrody dla najlepszych juniorów - (od lewej) Błażeja Szymanowicza, Dominika Blabusia i Piotra Szewczyka.

DSC02853.jpeg
Bartosz Korban (nieobecny), Emil Wojtyczka oraz Marcel Blabuś otrzymali tytuł – Wzorowy Młody Wędkarz.