Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Dotacja dla MMKS Gaudia Trzebnica

W ramach puli ponad 560 tys. zł, jaka w budżecie Gminy Trzebnica została przewidziana na wsparcie działań organizacji pozarządowych i podmiotów pożytku publicznego, 60 tys. zł otrzyma MMKS Gaudia Trzebnica. 18 lutego w Urzędzie Miejskim Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima podpisał stosowna umowę z Wiceprezesem Klubu Zygmuntem Książkiewiczem i Członkiem Zarządu Sławomirą Gniadek.

Dotacja w wysokości 60 tys. zł przyznana została w ramach zadania publicznego pn. popularyzowanie sprawności fizycznej i rekreacji ruchowej poprzez wspieranie przedsięwzięć systematycznie doskonalących uzdolnienia sportowe – „Od sportowej zabawy do siatkarskiej sławy”. Siatkówka jest bardzo popularną dziedziną sportu, posiadającą w Trzebnicy wieloletnią tradycję.

Pieniądze zostaną przez Gaudię przeznaczone na liczne działania. Przede wszystkim na organizowanie przez profesjonalnych i doświadczonych trenerów, szkoleniowców i pedagogów zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, a tym samym planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów. Jednym z celów, jakie Gaudia Trzebnica chce realizować, jest kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości u młodych sportowców przez systematyczne ćwiczenia, które prowadzą do obowiązkowości, umiejętności pracy w grupie i zespołowości. Treningi organizowane są dla różnych grup wiekowych i odbywają się od 2 do 4 razy w tygodniu. Dofinansowanie potrzebne jest także na zakup nowego sprzętu i strojów dla zawodniczek, obsługę medyczną oraz pokrycie kosztów udziału w turniejach oraz dojazdu na rozgrywki ligowe, a także pobytu na obozach treningowych i przygotowawczych.

Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima – Pragnę przypomnieć, że co roku organizacje pozarządowe i podmioty pożytku publicznego otrzymują dofinansowanie, często kluczowe dla kontynuacji swojej działalności. W gronie tych podmiotów znajduje się Gaudia Trzebica, regularnie zdobywając dotacje i przeznaczając je na popularyzację piłki siatkowej, zapewniając młodzieży aktywne spędzanie wolnego czasu oraz promując Gminę Trzebnica na turniejach i rozgrywkach wyjazdowych.

IMG_9044_małe.jpeg
Od lewej: Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, Wiceprezes Gaudii Trzebnica Zgygmunt Książkiewicz, Członek Zarządu Sławomira Gniadek, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Iwona Durbajło.