• EN
  • DE

Dofinansowanie działań Ośrodka Wsparcia Szósty Stół św. Jadwigi z budżetu Gminy Trzebnica

18 lutego Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima podpisał umowę z Przełożoną Generalną Kongregacji Siostrą Claret Król, na mocy której przekazał dotację w wysokości 40 tys. zł na działalność prowadzoną przez Siostry Boromeuszki, w szczególności na dofinansowanie codziennych ciepłych posiłków dla potrzebujących mieszkańców naszej gminy.

Dotacja przekazywana jest zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty składają wnioski do Gminy Trzebnica, przedstawiając szczegółowy opis działań, na jakie chcą przeznaczyć dofinansowanie oraz ich kosztorys. Pula pieniędzy, jaka została na ten cel przewidziana w gminnym budżecie wynosi ponad 560 tys. zł.

Ośrodek wsparcia społecznego Szósty Stół św. Jadwigi Sióstr Boromeuszek, prowadzi wiele działań niosących pomoc osobom potrzebującym - ubogim, starszym, chorym, niepełnosprawnym, uzależnionym, bezdomnym, bezrobotnym, niezaradnym życiowo, ofiarom przemocy domowej. Korzystający z pomocy Sióstr pozostają w trudnej sytuacji życiowej – zarówno pojedyncze osoby, jak i całe rodziny – często nie posiadając wystarczających środków do życia. Kongregacja Sióstr Boromeuszek udostępnia bezpłatnie pomieszczenia oraz ponosi część kosztów lokalowych i wyposażeniowych. Jednak dotacja jest kluczowa dla prowadzenia szerokiego zakresu przedsięwzięć, w szczególności wydawanych codziennie przez Siostry Boromeuszki ciepłych posiłków dla potrzebujących mieszkańców naszej gminy.

Siostry przygotowują codziennie ciepły posiłek dla osób potrzebujących, udostępniają miejsce dziennego pobytu oraz dają możliwość zadbania o higienę osobistą (kąpiel oraz pranie), okazują wsparcie dla potrzebujących, zapewniają pomoc psychologiczno-prawno-socjalną, towarzyszą przeżywającym kryzys i osamotnienie, niosą pomoc w odkrywaniu godności osobistej, a także motywują osoby uzależnione do podjęcia terapii, prowadzą też zajęcia umożliwiające rozwijanie umiejętności praktycznych.
 

IMG_9025.jpeg
Od lewej: Przełożona Generalna Kongregacji Siostra Claret Król, Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima oraz Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Sparw Obywatelskich Iwona Durbajło.