Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Noworoczne spotkanie z sołtysami


W Urzędzie Miejskim odbyło się noworoczne spotkanie burmistrza Marka Długozimy z sołtysami miejscowości Gminy Trzebnica. Wspólnie ze Skarbnik Barbarą Krokowską, Zastępcą Jerzym Trelą, Sekretarzem Danielem Buczakiem oraz Naczelnikiem Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Szczepanem Gurbodą, burmistrz omówił zaplanowane w budżecie na 2014 rok inwestycje na terenach sołectw.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania nowych sołtysów oraz przekazania im aktów nadania tytułu sołtysa – Barbarze Marii Ciepluch z Księginic i Natalii Wojciechowskiej z Będkowa. Następnie dyplomy uznania i listy gratulacyjne przekazano dwóm sołtysom, którzy od 15 lat pełnią z sukcesami swoją funkcję - Franciszkowi Pietrasowi z Małuszyna i Edwardowi Sikorze z Cerekwicy.

Główną częścią spotkania było omówienie przez burmistrza Marka Długozimę głównych zadań inwestycyjnych na terenach wiejskich wpisanych do budżetu na 2014 rok. Wśród nich będą m.in.: budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym, zakup sprzętu informatycznego i budowa sieci teleinformatycznej, budowa placów zabaw w Świątnikach, Marcinowie, Masłowie, Brzeziu, Brochocinie, Rzepotowicach, zakup lamp drogowych, budowa drogi w Głuchowie Górnym, między Kuźniczyskiem a Pęciszowem, wykonanie progów zwalniających w Masłowie, budowa boisk w Ligocie, Brzykowie, Biedaszkowie Wielkim, Szczytkowicach, budowa wiat grillowych, dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej, zakup samochodu pożarniczego dla OSP Marcinowo, a także budowa sceny w Kuźniczysku czy ogrodzenia na terenie sportowo-rekreacyjnym w Księginicach.

Jak tłumaczył burmistrz Marek Długozima – Jestem pewien, że wykonamy o wiele więcej inwestycji na terenach wiejskich niż zakładamy teraz. Podobnie było w 2013 roku – na początku zaplanowano 37 zadań, jednak w trakcie roku, dostosowując się do potrzeb i próśb mieszkańców oraz sołtysów, zakończyliśmy rok 2013 z wynikiem 94 inwestycji. Teraz, na początku nowego roku wpisaliśmy w plan 47 mniejszych i większych zadań, jakie zostaną wykonane w naszej gminie. Dodał także - Liczę na Państwa dalsze zaangażowanie oraz pomoc. Nasza gmina składa się z aż 41 sołectw. To spore wyzwanie, by tak rozłożyć środki i siły, by w każdym z nich wykonać pewnie działania, ale ja i mój zespół robimy to sukcesywnie od kilku lat i widać efekty naszej pracy – w miejscowościach Gminy Trzebnica powstają nowe place zabaw, boiska, świetlice, drogi, chodniki, oświetlenie, wspieramy też parafie w realizacji różnych działań.

Na zakończenie spotkania burmistrz Marek Długozima życzył wszystkim udanego roku, owocnej współpracy oraz spełnienia marzeń. Zaprosił także sołtysów na spotkanie w marcu oraz zdradził niespodziankę, ujawniając miejsce tegorocznych Dożynek Gminnych. Gospodarzem tego dużego i ważnego wydarzenia będzie sołectwo Szczytkowice.

Barbara Maria Ciepluch - nowy sołtys Księginic Natalia Wojciechowska - nowy sołtys Będkowa

Sołtys Cerekwicy - Edward Sikora odebrał list gratulacyjny i prezent z okazji 15-lecia pełnienia funkcji sołtysa Sołtys Małuszyna - Franciszek Pietras odebrał list gratulacyjny i prezent z okazji 15-lecia pełnienia funkcji sołtysa

Burmistrz Marek Długozima zaprezentował sołtysom plany inwestycyjne na 2014 rok Na spotkaniu byli prawie wszyscy sołtysi

IMG_6969.jpeg