Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Świetlica środowiskowa oddana do użytku

Drugiego stycznia odbył się odbiór techniczny wyremontowanych pomieszczeń przeznaczonych pod świetlicę środowiskową w Trzebnicy, mieszczącą się w budynku na ulicy Żołnierzy Września pod numerem 19. Prace remontowe prowadził Zakład Budowlany Elios II Jarosława Busza. Poza dużą salą do spotkań i zajęć, nowo powstała świetlica posiada jeszcze jedno, mniejsze pomieszczenie oraz zaplecze kuchenne i sanitariaty.

Jak dowiedzieliśmy się od Iwony Durbajło - Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich oraz Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, do nowo odremontowanej placówki, zostanie przeniesiona część gminnego punktu konsultacyjnego znajdującego się do tej pory w całości w budynku Ratusza. Przeniesione zostaną organy zajmujące się realizacją zadań i problemów uzależnień. - Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie, jakie nas spotkało ze strony ludzi z problemami, rozrastające się grupy wsparcia potrzebują nowego, lepszego i bardziej komfortowego miejsca do spotkań. W nowej placówce świetlicy środowiskowej będzie również komfortowe miejsce zabaw dla najmłodszych, oraz stołówkamówi Iwona Durbajło.

Warto również zaznaczyć, że pełnomocnik pełni dyżury dla osób potrzebujących pomocy związanej z nałogiem, a interesantów przyjmuje w pokoju numer 13 Urzędu Miejskiego, w dniach: poniedziałek (w godzinach od 8.00-13.00), środę (9.00 -13.00) oraz czwartek (12.00-13.00).

Świetlica środowiskowa to bez wątpienia potrzebna inwestycja wspierająca lokalną społeczność w problemach związanych z nałogami oraz procesie wychowywania dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Zajęcia prowadzone w świetlicy przez wykwalifikowaną kadrę pomagają im w organizacji czasu wolnego czy nauce. Podopieczni mogą również liczyć na wsparcie psychologiczne oraz posiłek. Prowadzone są również działania mające na celu ukierunkowanie rozwoju swoich podopiecznych.

IMG_6643.jpeg
IMG_6650.jpeg
IMG_6646.jpeg
IMG_6656.jpeg