Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Otwarty konkurs ofert


Zachęcamy do zapoznania się z informacją dotyczącą otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2013 w następujących obszarach: 1) podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób; 3) kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 5) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.