Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Ważne spotkanie Trzebnickiej Rady Biznesu

Podczas posiedzenia Zgromadzenia Trzebnickiej Rady Biznesu w Urzędzie Miejskim (9 grudnia) podjęto dwie ważne decyzje – przyjęto Statut Rady oraz wybrano pięcioosobowe Prezydium. Przewodniczącą została Jolanta Kempa – firma Kulik oraz Inspirion Polska.

Przedsiębiorców przywitali Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima. Następnie głos oddano Czesławowi Czternastkowi, który omówił zapisy Statutu oraz zaprezentował kandydatów na członków Prezydium. Nad Statutem Rady, który został przyjęty bez zmian, pracował powołany wcześniej zespół. W głosowaniu przyjęto Statut oraz jednogłośnie powołano Prezydium Trzebnickiej Radu Biznesu, w składzie: Przewodnicząca – Jolanta Kempa, Wiceprzewodniczący – Andrzej Borodycz, Sekretarz – Michał Jucha, Członek Prezydium – Edmund Bienkiewicz, Członek Prezydium Wiesław Jakusek.

Burmistrz Marek Długozima – Jestem bardzo zadowolony, że idea powołania i działania Trzebnickiej Rady Biznesu została wcielona w życie. Jest to ciało doradcze, konsultacyjne i prezentujące opinię środowiska przedsiębiorców w odniesieniu do licznych działań prowadzonych przez Gminę Trzebnica. Mam nadzieję, że funkcjonowanie Trzebnickiej Rady Biznesu przyniesie obopólne korzyści, a nasza współpraca będzie owocna i skierowana na rozwój naszej gminy.

Kolejne spotkanie zaplanowano wstępnie na styczeń 2014 roku. Będzie ono dotyczyło zmian w organizacji ruchu drogowego w Trzebnicy. Na zaproszenie burmistrza w Urzędzie Miejskim spotkają się zainteresowani tematem przedsiębiorcy, pracownicy Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego oraz projektant nowej organizacji ruchu. Następnym istotnym zagadnieniem, w który Trzebnicka rada Biznesu może się zaangażować, jest realizacja projektu budżetu obywatelskiego, skierowanego do mieszkańców Trzebnicy. W dalszych planach są także konsultacje odnośnie projektu uchwały, na mocy której przedsiębiorcy tworzący nowe miejsca pracy, będą uprawnieni do skorzystania z ulg w podatkach lokalnych.

Przypomnijmy, że Trzebnicka Rada Biznesu jest dobrowolnym zrzeszeniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Trzebnica, której celem działania są m.in.: wypracowanie wspólnych rozwiązań dotyczących regulacji podatków lokalnych obowiązujących w Gminie Trzebnica, opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej mających szczególny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej, wyrażanie oczekiwań oraz reprezentowanie interesów środowiska przedsiębiorców wobec władz samorządowych Gminy Trzebnica, budowanie prestiżu i autorytetu środowiska lokalnych przedsiębiorców. Trzebnica rada Biznesu może za pośrednictwem Burmistrza Gminy Trzebnica występować z inicjatywą uchwałodawczą w sprawach dotyczących rozwoju przedsiębiorczości.

IMG_4358.jpeg
W spotkaniu uczestniczyli także Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima oraz Sekretarz Gminy Daniel Buczak.

IMG_4389.jpeg
Podczas spotrkania przyjęto Statut Rady oraz powołano Prezydium.

IMG_4385.jpeg
Przewodniczącą Prezydium została Jolanta Kempa - firma Kulik oraz Inspirion Polska.