Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88     //    W okresie od 27 lipca do końca sierpnia Urząd Miejski będzie przyjmował interesantów od godz. 8 do 15.

  • EN
  • DE

Trzebnica - Najlepiej Segregująca Gmina w 2012 roku

Gmina Trzebnica zajęła I miejsce w konkursie na „Najlepiej segregującą gminę” na Dolnym Śląsku w 2012 roku. Dyplom przyznano podczas konferencji „Segreguj odpowiedzialnie – jak włączać mieszkańców we wdrażanie nowego modelu gospodarki odpadami”, która odbyła się 2 grudnia w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

Celem konferencji była wymiana dobrych praktyk i podnoszenie jakości informowania i konsultowania w zakresie wdrożenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz podsumowanie dotychczasowego etapu wdrożenia ustawy w zakresie organizacji systemów i zastosowanych rozwiązań w gminach, jak również rekomendacje na przyszłość. Zaprezentowano także wyniki selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w 2012 roku na Dolnym Śląsku.

Gmina Trzebnica, z wynikiem 46,99 kg odpadów opakowaniowych/mieszkańca, zajęła I miejsce i otrzymała tytuł „Najlepiej Segregującej Gminy” na Dolnym Śląsku. II miejsce przypadło Gminie Kondratowice (45,23 kg/mieszkańca), a III Gminie Kudowa Zdrój (38,92 kg/mieszkańca).

Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima – Wyróżnienie na tle całego województwa, poprzez przyznany Trzebnicy tytuł „Najlepiej segregującej gminy”, jest powodem do dumy. Pokazuje, że podjęte wcześniej decyzje o powołaniu spółki ERGO oraz zakupie nowoczesnych śmieciarek, jak również przeprowadzona akcja informacyjna zachęcająca mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów, przynoszą wymierne korzyści. Nasza gmina postrzegana jest jako ekologiczna, może stanowić dla innych przykład, a przede wszystkim mieszkańcy, którzy wybrali selektywną zbiórkę odpadów oszczędzają pieniądze i przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego. Warto dodać, że większość mieszkańców Gminy Trzebnica prowadzi selektywną zbiórkę odpadów.

Projekt współorganizowany jest przez Fundację Ekologiczną Zielona Akcja oraz Firmę Pro Geo, pod Honorowym Patronatem Ministra Środowiska oraz przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

20131202_134119.jpeg
Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Szczepan Gurboda odebrał dyplom dla Gminy Trzebnica wręczony przez Sławomira Chybińskiego - proGEO sp. z o.o. oraz Irenę Krukowską-Szopę - Prezes Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja.

najlepiej segregująca za 2012.jpeg
(kliknij, aby powiększyć)