Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Konferencja na Uniwersytecie Wrocławskim

„Województwo – region – regionalizacja. 15 lat po reformie terytorialnej i
administracyjnej.” Pod takim tytułem odbyła się konferencja kół naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Na zaproszenie organizatorów, w wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele samorządu różnych szczebli: województwa – na czele z Wojewodą Dolnośląskim Aleksandrem Markiem Skorupą, przedstawicielem Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz przedstawicielami samorządu gminnego, reprezentowanego m.in. przez Burmistrza Gminy Trzebnica, który również objął honorowy patronat nad konferencją.

Po przywitaniu uczestników przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego – prof. dr. hab. Marka Bojarskiego, prowadzący konferencję i jednocześnie jej pomysłodawca – dr hab. Jerzy Korczak poprosił o wystąpienie przedstawicieli samorządów. Każdy z nich poruszył praktyczne aspekty codziennej pracy w realiach samorządowych, wskazując jej mocne strony oraz obszary, które w dalszym ciągu wymagają usprawnienia. Dzięki naciskowi położonemu na ukazanie praktycznego aspektu pracy samorządowej, studenci oraz pozostali goście konferencji mogli usłyszeć wiele ciekawych anegdot związanych ze sprawowaniem funkcji wojewody, marszałka czy burmistrzów.

Podczas swojego wystąpienia, burmistrz Marek Długozima podziękował organizatorom za zaproszenie do wąskiego grona przedstawicieli samorządu gminnego z terenu Dolnego Śląska, biorących udział w tej konferencji. To dla mnie zaszczyt, by w tak prestiżowym gronie móc podzielić się moimi obserwacjami dotyczącymi funkcjonowania samorządu – powiedział burmistrz i dodał – Gdy tylko dotarła do mnie prośba o objęcie patronatem honorowym tego wydarzenia, od razu wyraziłem na to zgodę, ponieważ uważam, że tego typu spotkania są bardzo cenne dla obu stron – zarówno dla nas jako prelegentów, jak i dla Was – studentów. My – samorządowcy - możemy wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami, a Państwo możecie się dzięki temu dowiedzieć o rzeczach, których często nie znajdziecie w opracowaniach naukowych.

Konferencja swoją tematyką wpisała się w obchody piętnastej rocznicy utworzenia trójstopniowego zasadniczego podziału terytorialnego państwa, w wyniku której z dniem 1 stycznia 1999 r. wprowadzono do podziału terytorialnego kraju powiaty i województwa samorządowe. Organizatorzy konferencji postawili sobie za cel przypomnienie głównych założeń tej reformy oraz zwrócenie uwagi na zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządów województw na tle prawa krajowego, międzynarodowego i Unii Europejskiej.

IMG_3019.jpeg
Przywitanie uczestników konferencji w hallu budynku Prawa i Administracji przez pomysłodawcę spotkania - dra hab. Jerzego Korczaka
IMG_3038.jpeg
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego - prof. dr hab. Marek Bojarski podczas oficjalnego rozpoczęcia konferencji
IMG_3030.jpeg
Honorowi goście wydarzenia
IMG_3045.jpeg
IMG_3083.jpeg
IMG_3087.jpeg
Burmistrz Marek Długozima podczas dzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat funkcjonowania samorządu z uczestnikami konerencji
IMG_3095.jpeg