Szanowni Państwo, do 31 sierpnia Urząd Miejski w Trzebnicy czynny będzie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00  |  #SzczepimySię - Gmina Trzebnica gotowa na szczepienia  |  Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus  |  Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Najbliżej w metrach i w sercu

Tego pielgrzymkowego szlaku nie liczymy w setkach kilometrów, ale tym razem to nie dystans jest najważniejszy. W środę 16 października z serca miasta, z trzebnickiego Rynku do grobu Księżnej Jadwigi powędrowali ci, którzy są najbliżej – trzebniczanie.

Tuż przed godziną 18.00 na Rynku zgromadzili się mieszkańcy i przedstawiciele władz samorządowych. Przywitali ich burmistrz Marek Długozima, dziekan ks. Bogdan Grabowski, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej Adam Bałabuch.

IMG_9515.jpeg

Po czym głos oddano trzebnickiej młodzieży.

IMG_9531.jpegUczniowie Gminazjum nr 1 jako Henryk Brodaty, św. Jadwiga i córka Gertruda.

IMG_9541.jpeg Trzebniczanie zgromadzeni na Rynku.

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, pod opieką pani Leontyny Gągało, przygotowali scenkę, w której pojawili się: św. Jadwiga, Henryk Brodaty, a także córka książęcej pary Gertruda. Przypomniano m.in. historię związaną z założeniem miasta oraz fundacją cysterskiego klasztoru. Chwilę później to młodzi aktorzy stanęli na czele pielgrzymkowej grupy, której barwności dodawały zapalone pochodnie, chorągiewki, poczty sztandarowe, a także dźwięki Trzebnickiej Orkiestry Dętej.

IMG_9567.jpeg Pielgrzymka do grobu Świętej, najbliższa w kilometrach i w sercu.

IMG_9554.jpeg J.E. bp Adam Bałabuch, burmistrz Marek Długozima, przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Stanisz, wiceburmistrz Jerzy Trela.

IMG_9592.jpeg Siostry Boromeuszki

IMG_9628.jpeg Pielgrzymów witał proboszcz parafii św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi Śl. ks. Jerzy Olszówka.

Ten dzień zakończył się uroczystą Mszy św. w Bazylice pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji świdnickiej Adama Bałabucha. W homilii mówił on m.in. o pełnieniu woli Bożej na wzór św. Jadwigi: Wyrazem bezgranicznej postawy zaufania wobec Boga jest postawa św. Jadwigi Śląskiej. Poprzez wiarę i miłość potrafiła pokazać, co to znaczy naprawdę zaufać.

Biskup przypomniał również słowa bł. Jana Pawła II wypowiedziane we Wrocławiu w 1983 roku, w których ówczesny papież nawiązał do św. Jadwigi i aspektu zaufania tym razem w wymiarze małżeństwa: „Serce małżonka jej ufa” (Prz 31, 11) — tak mówi Księga Przysłów o „niewieście dzielnej”. Trzeba, abyśmy wywołali przed oczyma duszy obraz tego piastowskiego domu, tej rodziny, w której święta Jadwiga była małżonką i matką. Wspólnota małżeńska i rodzinna buduje się na zaufaniu wzajemnym. Jest to dobro podstawowe wzajemnych odniesień w rodzinie. Odniesienie wzajemne małżonków — i odniesienie wzajemne rodziców i dzieci. Najgłębszym fundamentem tych odniesień jest ostatecznie to zaufanie, jakim sam Bóg obdarza małżonków, stwarzając ich i powołując ich do życia we wspólnocie małżeńskiej i rodzinnej.

Tego dnia postać św. Jadwigi w szczególnym, lokalnym kontekście przypomnieli również ks. proboszcz Jerzy Olszówka i burmistrz Marek Długozima.
- Gromadzimy się przy grobie św. Jadwigi jako mieszkańcy Trzebnicy – miejsca, nad którym w szczególny sposób czuwa ona od ośmiu stuleci – mówił ks. Jerzy Olszówka. – Trzy lata temu swoistym potwierdzeniem tej wyjątkowej opieki św. Jadwigi nad Trzebnicą było ogłoszenie jej patronką miasta. Dziś przybyliśmy do niej z pielgrzymką pełną symboliki i wyrazu (…). Przychodzimy powierzyć jej to, co wypełnia nasze wnętrza i wypraszać u niej miłość, zgodę i pomyślność dla naszej małej ojczyzny.

Natomiast burmistrz Marek Długozima przypomniał, że uznanie św. Jadwigi za patronkę Trzebnicy to ogromna nobilitacja, ale i duże zobowiązanie. W swoim przemówieniu nawiązał do wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Urząd Miejski, które są inspirowane postawą i działalnością Świętej. Wymienił m.in. wsparcie udzielane świetlicom opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z ubogich rodzin, wsparcie dla działalności prowadzonej przez Siostry Boromeuszki tzw. Szóstego Stołu św. Jadwigi, prowadzenie polityki prorodzinnej w postaci rozbudowy infrastruktury żłobkowo-przedszkolnej i szkolnej, poszerzaniu oferty edukacyjnej dla uczniów gminnych szkół, budowę placów zabaw, wielofunkcyjnych boisk sportowych, kompleksu basenów i innych miejsc rekreacji, a także poprzez wdrożenie program „Trzebnicka Rodzina 3+”, który promuje wielodzietne rodziny.

Tegoroczna pielgrzymka trzebniczan do grobu św. Jadwigi była już drugą wyprawą lokalnych pątników. Inicjatywa zrodziła się po ustanowieniu w 2010 roku Św. Jadwigi Śląskiej patronką Trzebnicy, co stało się na mocy oficjalnego dekretu wydanego przez watykańską Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

IMG_9736.jpeg W trakcie obchodów tradycyjnie już odczytano Akt Zawierzenia Miasta Świętej Jadwidze przez reprezentację mieszkańców: Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimę, przedstawicielki parafii pw. św. Bartłomieja AP i św. Jadwigi – Irenę Marczakovą i Renatę Białczyk, s. Paulinę – przedstawicielkę Domu Zakonnego Boromeuszek, przedstawiciela programu Trzebnicka Rodzina 3+ Krzysztofa Grabowskiego, przedstawicielki parafii pw. śś. Piotra i Pawła – Aleksandrę Niebudek, Małgorzatę Maksymowicz, sołtysa Nowego Dworu Marka Paszkota, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy Mateusza Stanisza.

IMG_9696.jpeg Piękny wieniec dożynkowy w darze od mieszkańców Głuchowa Górnego.

IMG_9703.jpeg Owoce i plony tegorocznych zbiorów przynieśli również mieszkańcy Jaźwin.

IMG_9711.jpeg Kwiaty wręczyła sołtys Brochocimia Barbara Świdzińska.

IMG_9765.jpeg