Szanowni Państwo, od 25 czerwca do 31 sierpnia 2019 Urząd Miejski w Trzebnicy czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w środy  od godz. 15.00  do godz. 15.15.

  • EN
  • DE

Przetarg na odśnieżanie

Dnia 8 października w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy nastąpiło otwarcie kopert, a właściwie koperty, z ofertą dotyczącą „ Zimowego utrzymania nawierzchni dróg i parkingów na terenie miasta i gminy Trzebnica”.

Do urzędu bowiem wpłynęła tylko jedna oferta, której autorem była firma SANMAR Mariusza Skóry z siedzibą mieszczącą się w Szczytkowicach. W zakres zimowych robót sprecyzowanych w przetargu wchodzi: mechaniczne odśnieżanie i posypywanie piaskiem nawierzchni dróg, parkingów i placu targowego, posypywanie mieszanką piaskowo-solną w przypadku gołoledzi oraz w miejscach uciążliwych dla ruchu takich jak: zakręty, spadki terenu, wzniesienia i skrzyżowania dróg. Jeśli oferta złożona przez firmę SANMAR zostanie poddana pozytywnej weryfikacji, będzie ona kontynuowała współpracę z Gminą Trzebnica, gdyż w poprzednim sezonie zimowym, to również ona zajmowała się utrzymaniem dróg i parkingów w naszej gminie.


IMG_9304.jpeg
IMG_9301.jpeg