Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88     //    W okresie od 27 lipca do końca sierpnia Urząd Miejski będzie przyjmował interesantów od godz. 8 do 15.

  • EN
  • DE

Przetarg na odśnieżanie

Dnia 8 października w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy nastąpiło otwarcie kopert, a właściwie koperty, z ofertą dotyczącą „ Zimowego utrzymania nawierzchni dróg i parkingów na terenie miasta i gminy Trzebnica”.

Do urzędu bowiem wpłynęła tylko jedna oferta, której autorem była firma SANMAR Mariusza Skóry z siedzibą mieszczącą się w Szczytkowicach. W zakres zimowych robót sprecyzowanych w przetargu wchodzi: mechaniczne odśnieżanie i posypywanie piaskiem nawierzchni dróg, parkingów i placu targowego, posypywanie mieszanką piaskowo-solną w przypadku gołoledzi oraz w miejscach uciążliwych dla ruchu takich jak: zakręty, spadki terenu, wzniesienia i skrzyżowania dróg. Jeśli oferta złożona przez firmę SANMAR zostanie poddana pozytywnej weryfikacji, będzie ona kontynuowała współpracę z Gminą Trzebnica, gdyż w poprzednim sezonie zimowym, to również ona zajmowała się utrzymaniem dróg i parkingów w naszej gminie.


IMG_9304.jpeg
IMG_9301.jpeg