Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Sprzedawcy z ul. Daszyńskiego popierają budowę deptaka

Burmistrz Marek Długozima spotkał się ze sprzedawcami prowadzącymi działalność gospodarczą w lokalach przy remontowanej ulicy Daszyńskiego. Przedsiębiorcy przyszli najpierw na sesję Rady Miejskiej, by dowiedzieć się więcej o etapach realizacji tej inwestycji i przedstawić swoje uwagi oraz propozycje, jednak po proteście przeciwko działaniom burmistrza, wygłoszonym przez Mirosława Marca – prezesa Stowarzyszenia Trzebnickich Kupców, opuścili ostentacyjnie salę, dając jednoznacznie do zrozumienia zebranym, że nie utożsamiają się z jego słowami. Zgłosili jednak chęć spotkania i rozmowy z burmistrzem, zostawiając taką informację również w sekretariacie Urzędu. Do wspomnianego spotkania burmistrza z przedsiębiorcami doszło jeszcze w tym samym dniu, dwie godziny po zakończeniu sesji.

W tym miejscu warto jeszcze dodać, że również osoba, która wraz z Mirosławem Marcem trzymała banner protestacyjny, jednoznacznie i bezwzględnie odcięła się później od tego, co zaprezentował pan Marzec. Jak podkreśla – zgodziła się pomóc trzymać banner, bo została o to poproszona i zrobiła to z grzeczności, nie wiedząc zupełnie, że zostanie uwikłana w lokalne rozgrywki polityczne.

Warto nadmienić również, że pan Marzec już wcześniej uzurpował sobie prawo do wypowiadania się w imieniu wszystkich trzebnickich kupców, podpisując w ich imieniu deklarację przywrócenia ruchu na ul. Daszyńskiego, inspirowaną przez posła Marka Łapińskiego, pod którą w jego biurze poselskim podpisali również: starosta Robert Adach oraz członkowie klubu Trzebnica Ponad Podziałami: Wojciech Wróbel, Paweł Wolski i Jan Darowski. Jednak sytuacja na ostatniej sesji Rady Miejskiej dobitnie pokazała, że środowisko kupców wcale nie jest jednomyślnie przeciwko budowie deptaka. Wręcz przeciwnie – jak jednogłośnie podkreślali podczas roboczego spotkania z burmistrzem przy ul. Daszyńskiego - popierają tę inwestycję widząc w niej duży potencjał i szanse rozwoju. Dlatego poprosili o spotkanie, by porozmawiać o szczegółach związanych z realizacją budowy deptaka.

Atak na moją osobę przez pana Mirosława Marca rozpatruję w kategoriach walki politycznej – mówi burmistrz Marek Długozima i dodaje – niestety pan Marzec się tym wystąpieniem skompromitował, ponieważ po ostentacyjnym wyjściu pozostałych sklepikarzy, którzy nie zgodzili się z jego agresywną retoryką, został z wygłaszanymi tezami zupełnie sam. Dla mnie to jednoznaczny sygnał, że pan Marzec ma znikomą reputację w obecnym środowisku trzebnickich przedsiębiorców. Wcześniej podobny sygnał można było odczytać podczas powoływania Trzebnickiej Rady Biznesu. Wtedy również pan Marzec miał swoje wystąpienie krytykujące podejmowane przeze mnie inicjatywy, ale mówiąc delikatnie – nie „porwał tłumów”, ponieważ miażdżąca większość na sali opowiedziała się za powołaniem wspomnianej rady. Chyba zapomniał, że minęło już sporo czasu od momentu, gdy wraz z kolegami bogacił się kosztem portfeli mieszkańców, którzy w trzebnickich sklepach zostawiali dużo więcej niż mieszkańcy sąsiednich gmin korzystających z marketów. Przypomnę, że to w czasach, gdy pan Marzec był Radnym i gdy jego stowarzyszenie działało prężnie, Trzebnica jako jedyne miasto powiatowe w regionie nie miało ani jednego sieciowego supermarketu, przez co lokalni sklepikarze praktycznie nie mieli konkurencji, dzięki czemu ceny były czasami mocno zawyżone, a ludzie i tak musieli gdzieś robić zakupy. Ten czas się już na szczęście skończył i teraz każdy może wybrać, gdzie chce robić zakupy, a wojny cenowe pomiędzy marketami są tylko z korzyścią dla konsumentów. Można zapytać, co zrobił Mirosław Marzec jako radny, by powstały w gminie nowe miejsca pracy? Jednocześnie dodam, że zarzucany mi przez pana Marca rozrost ilości marketów jest tendencją ogólnokrajową i nie jest procesem, który się da zupełnie zatrzymać. Ponadto trzeba pamiętać, że powstające markety dają zatrudnienie i odprowadzają do gminnej kasy podatki. Część z marketów powstaje również na terenach prywatnych.

Podczas spotkania, burmistrz wraz z przedstawicielem wykonawcy inwestycji, opowiedzieli zainteresowanym o szczegółach związanych z projektem deptaka. Wysłuchali również uwag i propozycji zgłoszonych przez zainteresowanych dotyczących umiejscowienia przejść do ich lokali. Co jednak istotne, jednogłośnie opowiedzieli się za budową deptaka i widzą w tym działaniu szansę na rozwój ich biznesów. Kilka dni później odbyło się spotkanie robocze burmistrza z pracownikami Wydziału Techniczno–Inwestycyjnego i wykonawcą. Omówiono na nim aktualny postęp prac oraz rozpatrywano propozycje i uwagi zgłoszone przez sprzedawców.

DSC_0543.jpeg
Spotkanie burmistrza ze sprzedawcami na terenie realizowanej inwestycji - budowie deptaka przy ul. Daszyńskiego

DSC_0576.jpeg

IMG_9123.jpeg
Narada robocza w Urzędzie Miejskim miała na celu omówienie aktualnego postępu prac i rozmowy nt. uwag i propozycji zgłoszonych burmistrzowi przez sprzedawców z ul. Daszyńskiego