Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88     //    W okresie od 27 lipca do końca sierpnia Urząd Miejski będzie przyjmował interesantów od godz. 8 do 15.

  • EN
  • DE

Szkoła Podstawowa nr 2 to przestrzeń nowych możliwości! - otwarcie nowej szkoły


Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego na długo zapisze się w kartach historii Trzebnicy. Tego dnia bowiem otwarto największą na przestrzeni dwóch ostatnich lat gminną inwestycję - nową Szkołę Podstawową nr 2. Na ten moment czekało wiele pokoleń trzebniczan. W końcu marzenia dzieci, rodziców i nauczycieli stały się rzeczywistością.

Uroczystość otwarcia nowej szkoły połączona była z elementami apelu szkolnego rozpoczynającego nowy rok szkolny 2013/2014. Na ten dzień przygotowano wiele atrakcji i niespodzianek, m.in.: Park Praw Natury, występy artystyczne i muzyczne, kolorowe confetti, rozwijające się z dachu banery, tort, czy darmowy grill dla wszystkich. Integralną częścią uroczystości było oficjalne oddanie do użytku kompleksowo zmodernizowanych ulic 3-go Maja i Wesołej wraz z wymianą kanalizacji, instalacji wodociągowej, chodnikami, miejscami parkingowymi i oświetleniem.

Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia szkolnego sztandaru oraz odśpiewania Hymnu Szkoły, a także przywitania zaproszonych gości w imieniu Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy oraz Dyrektor Grażyny Kanteckiej.

DSC_5719.jpeg
Uroczyste otwarcie nowej szkoły połączone z elementami apelu szkolnego
DSC_5246.jpeg
Wprowadzenie sztandaru szkoły

Przed budynkiem szkoły znajduje się rzeźba kredki. Podczas uroczystości zamontowano w jej wnętrzu mniejszą kredkę – pamiątkową kapsułę czasu, która zawiera: list do przyszłych pokoleń, nuty oraz słowa hymnu szkoły, list od społeczności szkoły, listę grona pedagogicznego i pracowników szkoły, najważniejsze informacje o Gminie Trzebnica, herb Gminy Trzebnica oraz tarczę szkolną, okolicznościowy znaczek z otwarcia szkoły, barwy szkoły, kalendarzyk z rokiem szkolnym 2013/2014, najnowszy numer „Panoramy Trzebnickiej”, specjalne wydanie gazetki szkolnej – „Papla”, prezentację multimedialną przedstawiającą historię szkoły i najważniejsze osiągnięcia uczniów a także prezentację z postępu prac przy budowie nowej szkoły. Kapsułę zanitował konserwator szkoły – Marek Wołoszyn.

DSC_5308.jpeg
Podpisanie listu do przyszłych pokoleń
DSC_5335.jpeg
Wrzucenie kapsuły czasu do specjalnie przygotowanej kredki
 

Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Grażyna Kantecka, która witając dzieci w nowym roku szkolnym, z ogromną radością witała je także w nowej szkole. Przyznała również, że spełniło się jedno z jej marzeń. Zakończenie przemówienia poświęcone było podziękowaniom skierowanym do pracowników szkoły, grona pedagogicznego, rodziców uczniów, a przede wszystkim do burmistrza Marka Długozimy, który wyróżniony został tytułem Przyjaciela Szkoły, otrzymując statuetkę „Niedźwiadka”.

DSC_5380.jpeg
Burmistrz otrzymał tytuł przyjaciela szkoły i statuetkę "Niedźwiadka" od dyrektor Grażyny Kanteckiej (z prawej) i zastępcy dyrektora - Lidii Piotrowskiej

Następnie kilka słów do wszystkich zgromadzonych uczestników uroczystego otwarcia szkoły skierował także Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima:

Szanowni Państwo,

To ważny dzień dla nas wszystkich. Jesteśmy dziś świadkami chwili, w której możemy się przekonać, że marzenia spełniają się. Szczególnie te dobre – dotyczące przyszłości najmłodszych mieszkańców Gminy Trzebnica. I to z tych marzeń - w pięknym otoczeniu Lasu Bukowego i Trzebnickich Stawów, w niewielkiej odległości od Kompleksu Boisk Sportowych Orlik, Trzebnickiego Parku Wodnego ZDRÓJ, a w przyszłości Hali Widowiskowo-Sportowej, wyrosła nowoczesna Szkoła Podstawowa nr 2.

Decyzję o budowie placówki w tym miejscu podjąłem z pełną odpowiedzialnością, wiedząc, że to jedno z trudniejszych wyzwań, z którymi przyjdzie mi się zmierzyć. Jednak świadomość warunków, jakie panowały w dawnej siedzibie szkoły przy ul. Wrocławskiej, była ogromną motywacją. Małe, ciasne pomieszczenia, brak sali gimnastycznej, niewielkie szatnie, ruchliwa ulica, brak stołówki – to tylko niektóre z problemów, z którymi się tam borykano. Mimo tego, że od wielu lat wszyscy mówili o potrzebie wybudowania szkoły, to niestety moim poprzednikom, nie udało się zrealizować tego zadania.

Oczywiście, kiedy budowa ruszyła, spotykała się też z ogromną krytyką ze strony niektórych lokalnych mediów, ludzi związanych z polityką, a także, co było najtrudniejsze - wielu radnych działających przeciwko temu projektowi. Na szczęście, w najtrudniejszych momentach, jak choćby tym związanym z decyzją o zmianie głównego wykonawcy robót, mogłem liczyć na wsparcie moich pracowników, radnych z mojego ugrupowania i ugrupowania Trzebnica 2000 plus i ludzi, którzy do końca nie tracili nadziei.

Dzisiejszy sukces to ciężka pracy wielu ludzi - ich zaangażowanie i entuzjazm, z którym podchodzili do projektu. Patrząc na efekt, wiem, że warto było podejmować ten trud. Szczególnie z myślą o młodych ludziach. Wierzę, dla Was, nowa Szkoła Podstawowa nr 2 stanie się przestrzenią nowych możliwości – miejscem, gdzie będziecie zdobywać wiedzę, odkrywać i rozwijać wspaniałe pasje, ale też nawiązywać przyjaźnie i kultywować ważne dla nas wszystkich tradycje i wartości. Tego nam wszystkich dziś życzę z całego serca, bowiem inwestując w edukację, inwestujemy w przyszłość naszych dzieci, ale też w przyszłość nas wszystkich.

A dzięki Opatrzności Bożej, udało się wygrać walkę z czasem i pogodą.

DSC_5401.jpeg

Wtedy też nastąpiła oczekiwana przez wszystkich chwila – otwarcie nowej Szkoły Podstawowej nr 2. Burmistrz, Dyrektor oraz uczniowie – Ania i Karol wspólnie odsłonili kotarę zasłaniającą główne drzwi wejściowe. W tym momencie z dachu szkoły rozwinięto wielkie banery z hasłem szkoły, z okien posypało się confetti, a w rytm wygrywanej przez Trzebnicką Orkiestrę Dętą melodii ze szkoły wyszły Mażoretki Trzebnickie.

DSC_5411.jpeg
Symboliczne odsłonięcie kotary
DSC_5428.jpeg
Z dachu szkoły rozwinięto efektowne banery z hasłem promującym nową szkołę - SP 2 - Przestrzeń nowych możliwości!

Kolejnymi punktami programu było poświęcenie szkoły i krzyży przez ks. Proboszcza Jerzego Olszówkę SDS, przekazanie Przewodniczącej Samorządu Szkolnego Matyldzie Kołodziejczyk klucza do szkoły oraz pasowanie pierwszoklasistów, którzy otrzymali także prezent z rąk Radnej Rady Miejskiej Krystyny Haładaj, Przewodniczącego Rady Miejskiej Mateusza Stanisza oraz Sekretarza Daniela Buczaka.

1235087_676891499004945_2030896162_n.jpeg
Poświęcenie szkoły przez ks. proboszcza Jerzego Olszówkę
1174818_676891535671608_931862542_n.jpeg
Przekazanie symbolicznych kluczy do szkoły na ręce przewodniczącej - Matyldy Kołodziejczyk
1176376_676891625671599_325663857_n.jpeg
Przekazanie prezentu dla pierwszoklasistów przez radną Krystynę Haładaj, sekretarza Daniela Buczaka i przewodniczącego rady Mateusza Stanisza
DSC_5509.jpeg
Symboliczne pasowanie pierwszoklasistów

Wtedy też zakończono Apel Szkolny poprzez wyprowadzenie sztandaru, natomiast burmistrz Marek Długozima wręczył Dyrektor Grażynie Kanteckiej bukiet kwiatów oraz podziękowania za współpracę przy realizacji projektu. Następnie wspólnie wręczyli liczne podziękowania osobom, bez których nie udałoby się zakończyć inwestycji tak spektakularnym sukcesem – Barbarze Krokowskiej - Skarbnikowi Gminy Trzebnica, Andrzejowi Góralowi - Radcy Prawnemu Urzędu Miejskiego, Zbigniewowi Zarzecznemu - Naczelnikowi Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Ryszardowi Siwikowi- Inspektorowi Budowlanemu z ramienia Urzędu Miejskiego, Zofii Kaczmarek - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Wiesławowi Janusowi - Projektantowi szkoły – firma Archimedia, Krzysztofowi Dzwonkowi – frima „Dzwon”, Sławomirowi Komisarczykowi i Sławomirowi Witwickiemu – firma BiK Komputer, Danielowi Peciakowi – firma PHU Davex, Marcinowi Rudzkiemu i Dawidowi Płusie – firma Mar-Pis Sp. z o.o., Edwardowi Cichoszowi – Usługi Sprzętowo-Transportowe, Piotrowi Mazurec – firma AP Service, Stanisławowi Kornickiemu – Firma Kor-Kop, Pawłowi Mikstackiemu i Wiesławowi Gembiakowi – Firma Gembiak&Mikstacki Sp. j., Markowi Krzakowi – firma Brukarstwo z Trzebnicy, Andrzejowi Lempartowi Prezesowi Zarządu Art Budownictwo oraz Danielowi Zarzyckiemu i Michałowi Hermanowi – firma Art Budownistwo. Specjalne podziękowania otrzymała firma FM Group i Fundacja Golden Tulip należąca do Artura Trawińskiego za ufundowanie nowoczesnej pracowni językowej oraz sali komputerowej. 

 

Kończąc uroczystość, podziękowania dla burmistrza przekazał także Przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Stanisz, a specjalnie przygotowany na tę okazję utwór wyrecytowała trzebnicka poetka – Danuta Kamińska. Oprawiony utwór wraz z grafiką Marty Mroczek zdobi już szkolny korytarz. Kolejną niespodzianką wydarzenia był tort ufundowany przez Cukiernię „Beza” Adama Kosowskiego. Po odśpiewaniu „Sto lat” i usłyszeniu pierwszego dzwonka, uczniowie rozeszli się do klas (niektórzy wręcz wbiegli) wraz ze swoimi wychowawcami, witani przy głównym wejściu przez Maskotkę Trzebnicy - Super Kota. Pozostali uczestnicy wielkiego otwarcia szkoły przeszli natomiast na jej dziedziniec, gdzie na scenie odbywały się kolejne występy artystyczne (na czele z koncertem polskich Beatlesów – zespołu The Postman). W międzyczasie można było także zjeść różne smakołyki z grilla.

DSC_5721.jpeg
Trzebnicka poetka - Danuta Kamińska prezentuje swój utwór napisany na okoliczność otwarcia nowej szkoły
DSC_5736.jpeg
Słodka niespodzianka - tort ufundowany przez cukiernię "Beza" Adama Kosowskiego
DSC_5781.jpeg
Po zakończeniu uroczystości uczniowie udali się do nowych sal szkolnych na spotkanie organizacyjne z wychowawcami. Każdy obowiązkowo przebijał "piątkę" z nową maskotką gminy - Super Kotem
DSC_5834.jpeg
Każdy, kto przyszedł na otwarcie szkoły, mógł skorzystać z darmowego grilla
DSC_5941.jpeg
DSC_6133.jpeg
Park Praw Natury czyli nauka przez zabawę - jedna z atrakcji przy otwarciu nowej szkoły
602840_612711518760256_416336650_n.jpeg
Uroczystość otwarcia szkoły uatrakcyjniały występy artystyczne uczniów – recytacje wierszy oraz śpiew chóru pod kierownictwem Haliny Bolisęgi.

DSC_6024.jpeg
Na zakończenie wystąpił zespół The Postman - Polscy Beatlesi

Nowa szkoła to przestrzenne klasy, szerokie korytarze, większe sale gimnastyczne, nowoczesny sprzęt i meble, stołówka, obszerne szatnie i szafki dla każdego ucznia, biblioteka, gabinet pielęgniarski i pedagogiczny, radiowęzeł, osobne sale dla klas zerowych, plac zabaw dla najmłodszych. Wcześniej, przez wiele lat, uczniowie i nauczyciele spędzali czas nauki szkolnej w ciasnym budynku przy ul. Wrocławskiej.

Dzień wczesniej - w niedzielę, 1 września odbyły się drzwi otwarte w szkole, podczas których każdy zainteresowany mógł zajrzeć we wszystkie zakamarki szkoły.