• EN
  • DE
  • UA

Warsztaty terapeutyczne w ramach projektu "W dobrych relacjach siła rodziny"

9 lutego 2024r w Gminnym Centrum Kultury i Sztuki odbyły się kolejne Warsztaty terapeutyczne w ramach projektu "W dobrych relacjach siła rodziny" realizowanego przez Gminę Trzebnica i Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy dla młodzieży z klas 7 i 8 ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.
Warsztaty rozpoczęły się prelekcją na temat cyberprzemocy, którą poprowadził pedagog.  Podczas prelekcji omówiono m.in.:
 
  • Definicję cyberprzemocy
  • Rodzaje cyberprzemocy
  • Skutki cyberprzemocy
  • Sposoby radzenia sobie z cyberprzemocą

Po prelekcji uczestnicy warsztatów wypełnili kwestionariusz zainteresowań zawodowych oraz ankiety. Następnie psychologowie przedstawili im wskazówki dotyczące rozwijania ich zainteresowań zawodowych. Kolejnym punktem programu była projekcja filmu dokumentalnego "Dziewczyńskie historie". Warsztaty zakończyły się obiadem.

Uczestnicy warsztatów:

  • Zdobyli wiedzę na temat cyberprzemocy
  • Poznali sposoby radzenia sobie z cyberprzemocą
  • Zostali uświadomieni problemowi przemocy w rodzinie
  • Nauczyli się metod radzenia sobie z przemocą

Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach wykazując duże zainteresowanie i zaangażowanie.