• EN
  • DE
  • UA

Inwestycje w Domanowicach

W czwartek 8 lutego Burmistrz Marek Długozima wybrał się z wizytą do sołectwa Domanowice, gdzie obecnie trwają prace związane z przebudową drogi gminnej wokół i w bliskim sąsiedztwie świetlicy wiejskiej.

Na miejscu odbyło się spotkanie rady budowy związanej z realizowaną inwestycją, w której wzięli udział przedstawiciele gminy, inwestora, starostwa powiatowego oraz mieszkańców Domanowic. W trakcie prac wystąpiły problemy związane z odwodnieniem przebudowywanej drogi.

- Po przeprowadzonych rozmowach i wizji lokalnej w terenie podjąłem decyzję o rozszerzeniu zakresu inwestycji przez wykonanie dodatkowego drenażu odwodnienia powstającej drogi – poinformował Burmistrz Marek Długozima.

Burmistrz zapewnił również mieszkańców, że niebawem zostanie wykonana modernizacja placu zabaw. Oprócz tego przy drodze gminnej obok remizy strażackiej, a także drodze prowadzącej w kierunku posesji mieszkańca miejscowości - p. Kowalika zostanie wykonane nowe oświetlenie drogowe (do końca marca). W dalszej kolejności zostanie również wykonany remont nawierzchni wspomnianej drogi.

Warto przypomnieć, że do tej pory na terenie sołectwa zostało wybudowane boisko sportowe, wyremontowano kilka dróg, powstało nowe oświetlenie, chodnik, a także, w ostatnim czasie, został wyremontowany ganek świetlicy wiejskiej.