• EN
  • DE
  • UA

Spotkanie dla Seniorów w GCKiS - Przeciw stereotypom i przemocy w ramach projektu „W dobrych relacjach siła rodziny”

31 stycznia w sali kinowo-widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Sztuki miało miejsce podsumowanie kolejnego etapu projektu „W dobrych relacjach siła rodziny”. Trzebniccy seniorzy mieli okazję wysłuchać wykładu pt. „Różne oblicza Trzeciego Wieku – Przeciw Stereotypom i Przemocy” oraz spotkać się przy smacznym poczęstunku.

Na początku spotkania, wszystkich zebranych przywitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy – Mateusz Stanisz, który pełnił rolę prowadzącego. Następnie głos zabrała wiceburmistrz Krystyna Haładaj (opiekun projektu z ramienia Gminy Trzebnica).

To kolejne już spotkanie organizowane dla seniorów, które ma pomóc im odnaleźć się w dzisiejszej rzeczywistości i podpowiedzieć, jak można z pogodą ducha żyć w dzisiejszych specyficznych czasach. Bardzo dziękuję Państwu w imieniu swoim i Pana burmistrza, że zechcieliście tutaj przyjść.

Jesteście dla nas bardzo ważną grupą społeczną. Mamy też świadomość, że jesteście grupą szczególnie narażoną na przemoc, stąd taki a nie inny temat dzisiejszego spotkania.

Wykład poprowadziła dr Katarzyna Delikowska – prezes Fundacji Amicus Cordis (partner Gminy Trzebnica w realizacji całego projektu). Prelegentka starała się, w sposób przystępny i z poczuciem humoru przekazać seniorom wiedzę dotyczącą budowania pewności siebie, poczucia własnej wartości, a także prowadzenia aktywnego życia. Wszystko to, jej zdaniem, ma zminimalizować ryzyko stania się ofiarą przemocy. Po inspirującym wykładzie burmistrz Marek Długozima podziękował pomysłodawcom i realizatorom spotkania jak i całego projektu – wiceburmistrz Krystynie Haładaj oraz Dyrektor Opieki Społecznej – Zofii Kaczmarek, a także wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy włączyli się w realizację projektu.

Coraz więcej jest seniorów na terenie naszej gminy i z pewnością będzie ich przybywać. Chciałbym podkreślić, jak bardzo ważni dla nas jesteście. Cieszę się, że w Trzebnicy powstanie uzdrowisko i wówczas będziecie mogli Państwo korzystać z naszej oferty prozdrowotnej bez konieczności wyjeżdżania do odległych miejsc.

W nawiązaniu do nazwy fundacji Amicus Cordis, która jest naszym partnerem przy realizacji tego projektu – mogę śmiało powiedzieć, że jesteście przyjaciółmi mojego serca. Chcę też przekazać Państwu z okazji Nowego Roku życzenia radości, zdrowia i życzliwości na co dzień – powiedział burmistrz, który wraz z organizatorami zaprosił przybyłych na spotkanie Seniorów do spędzenia wspólnego czasu oraz podzielenia się refleksjami wyniesionymi ze spotkania przy smacznym poczęstunku. Warto przypomnieć, że projekt „W dobrych relacjach siła rodziny” realizowany przez OPS w Trzebnicy ma na celu wypracowanie spójnych i skutecznych zasad współpracy lokalnych służb i instytucji w obszarze pomocy rodzinie uwikłanej w przemoc tj. zbudowanie jednolitego gminnego systemu przeciwdziałania prze-mocy domowej. W ramach projektu docelowo ma powstać na terenie gminy Centrum dla Rodzin jako system dla przeciwdziałania przemocy.