• EN
  • DE
  • UA

Warsztaty terapeutyczne w ramach projektu "W dobrych relacjach siła rodziny"

W dniu 2 lutego 2024 r. w Gminnym Centrum Kultury i Sztuki odbyły się Warsztaty terapeutyczne w ramach projektu "W dobrych relacjach siła rodziny" realizowanego przez Gminę Trzebnica i Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy dla młodzieży z klas 7 i 8 ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy.

Warsztaty rozpoczęły się prelekcją na temat przeciwdziałania przemocy. Następnie psychologowie omówili z młodzieżą, jakie umiejętności są ważne na rynku pracy i jak je rozwijać. Uczestnicy warsztatów wypełnili kwestionariusz zainteresowań zawodowych. Po przerwie na lunch odbyła się projekcja dokumentu "Dziewczyńskie historie", który porusza problem przemocy rówieśniczej.

Uczestnicy warsztatów:

  • Zdobyli wiedzę na temat rozwijania kompetencji zawodowych
  • Zostali uświadomieni problemowi przemocy
  • Poznali sposoby radzenia sobie z przemocą
  • Uzyskali informacje na temat swoich zainteresowań zawodowych

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży. Uczestnicy byli aktywni i zaangażowani w zajęcia. Pozytywnie ocenili zarówno program warsztatów, jak i sposób ich prowadzenia.