• EN
  • DE
  • UA

Szkolnie - Prawne aspekty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie część 2

W dniu 21 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy odbyło się kolejne szkolnie w ramach projektu "W dobrych relacjach siła rodziny". Projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy. Jego głównym założeniem jest wypracowanie zasad współpracy pomiędzy lokalnymi służbami i instytucjami w obszarze pomocy rodzinie uwikłanej w przemoc tj. zbudowanie jednolitego gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej.

 

 

IMG_1112.jpeg

 

 

Szkolenie „Prawne aspekty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie część 2” poprowadziła Pani Aleksandra Rataj – radca prawny w ramach współpracy partnerskiej w projekcie z FUNDACJĄ AMICUS CORDIS.

Uczestników szkolenia serdecznie powitała Pani Zofia Kaczmarek – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, kuratorzy sądowi, psycholodzy, pedagodzy, policjanci, pracownicy oświaty, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Straży Miejskiej oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W trakcie spotkania pojawiło się mnóstwo pytań dotyczących przemocy i procedur Niebieskiej Karty. Uczestników spotkania interesowało między innymi:

Czy każda przemoc jest przestępstwem?

Czy każda przemoc DOMOWA jest przestępstwem ?

Czy znęcanie się jest przemocą ?

Czy jeśli szkoła pisze do sądu o wgląd w sytuację rodziny może zapisać tam prośbę o to, żeby sąd informował szkołę i np. Przysłał postanowienie?

Czy psycholog zatrudniony w szkole podstawowej ale prowadzi także swoją działalności prywatną i który dowiaduje się o przemocy podczas prywatnej terapii, może założyć Niebieską Kartę?

W jaki sposób psycholog pracujący na oddziale pediatrycznym może założyć Niebieską Kartę, jeśli dziecko w wywiadzie zgłasza przemoc ze strony rodzica, a ten rodzic przebywa z nim w oddziale?

Czy w każdym przypadku gdzie wszczęto procedurę i jest dziecko w rodzinie to powiadamiamy sąd? Piszemy o wgląd w sytuację rodziny?

Jak pracować z osobami jeśli została założona Niebieska Karta, a rodzina w ogóle nie otwiera drzwi, nie odbiera telefonów, prawdopodobnie się przeprowadzili? Nie ma możliwości z nimi kontaktu ani ustalenia ich miejsc pobytu.