• EN
  • DE
  • UA

Szkoła w Masłowie modernizowana

 8 listopada podpisana została umowa na wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych w Szkole Podstawowej w Masłowie. Prace już trwają, a burmistrz Marek Długozima wizytował placówkę wspólnie z dyrektor Aleksandrą Pasierską.

W ramach prac, w wydzielonej części korytarza szkolnego, powstanie - oczekiwany przez grono nauczycielskie placówki - pokój nauczycielski, wyremontowane zostaną również toalety. Wykonawcą zadania będzie trzebnicka firma Zakład Murarski Kazimierz Zając z Trzebnicy.

- Po modernizacji i rozbudowie szkół w sołectwach Gminy Trzebnica, w Ujeźdźcu Wielkim i w Kuźniczysku, przychodzi czas kompleksowych remontów w Szkole Podstawowej w Boleścinie oraz właśnie w Szkole Podstawowej w Masłowie. Powstaje tu pokój nauczycielski, wyremontowane zostaną toalety,  a w kolejnym etapie pomieszczenia poddasza przystosowane zostaną do ulokowania tam szkolnej biblioteki. Wyburzony zostanie stary budynek świetlicy, a w jego miejsce powstanie nowoczesny obiekt służący zarówno dzieciom, jak i mieszkańcom. Jeden ze starszych budynków przystosowany zostanie do prowadzenia zajęć szkolnych, a w budynku przedszkolnym kontynuowane będą niezbędne prace. Całość szkoły zostanie poddana kompletnej termomodernizacji – powiedział burmistrz Marek Długozima i dodał: - Chcę, by zmiany, które zaszły w tej szkole były kontynuowane. Widzę, że Pani dyrektor Aleksandra Pasierska ma wiele ciekawych pomysłów, a także bardzo jej zależy na szkole, na jej rozwoju. Wierze, że wspólnie sprawimy, iż będzie to kameralny, dobrze wyposażony obiekt z wysokim poziomem nauczania. Cieszę się, że mogę w tym pomóc. W tym miejscu dziękuję za wsparcie radnemu Edwardowi Sikorze, docenić należy także prężne działanie na rzecz miejscowości oraz starania o powstanie świetlicy sołtys Jolanty Kot. – podsumował burmistrz.

Dyrektor Aleksandra Pasierska tak skomentowała zmiany, które zachodzą w szkole: - Naszym skarbem jest szkoła w Masłowie i bardzo się cieszę, że przychodzi mi odkrywać ten skarb w towarzystwie tak dobrych ludzi. Dziękuję Panu burmistrzowi za troskę, która nas otacza, a także za dostrzeżenie potencjału placówki i próbę jego wyeksponowania, Zrobię, co w mojej mocy, by pomóc w dążeniu do pozytywnych zmian – powiedziała.

Zgodnie z planem, pierwszy etap modernizacji szkoły ma się zakończyć jeszcze przed tegorocznymi Świętami Bożego Narodzenia.