• EN
  • DE
  • UA

Awanse nauczycieli

W piątek 29 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy w obecności dyrektorów szkół i placówek oświatowych Gminy Trzebnica, burmistrz Marek Długozima odebrał ślubowanie na stopień nauczyciela mianowanego nauczycieli z gminnych przedszkoli i szkół podstawowych.

Kolejnym ważnym momentem było powierzenie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Masłowie Aleksandrze Pasierskiej oraz Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku Dorocie Surówce. Burmistrz powierzył także stanowisko dyrektora zwycięzcom ogłoszonych konkursów – Lucynie Sobczak w Szkole Podstawowej nr 2, Barbarze Kogut w Szkole Podstawowej w Boleścinie, Teresie Łuc w Gminnej Szkole Muzycznej, Marzenie Aniołek w Przedszkolu nr 1 i Katarzynie Stępień w Przedszkolu nr 2.

Awanse otrzymali: Monika Falfura, Edyta Kubinka i Elżbieta Zawada z Przedszkola nr 1; Barbara Krzyżańska i Anna Sielowska z Przedszkola nr 2; Monika Wyszyńska, Marta Poddębniak, Magdalena Wyżnikiewicz, Monika Kubiak i Joanna Wisłocka ze Szkoły Podstawowej nr 1; Monika Ciosek, Agnieszka Rudnicka, Małgorzata Merczyńska i Jowita Jezioro-Wolska ze Szkoły Podstawowej nr 2; Katarzyna Kalicka-Świtaj, Anna Pacierz, Aleksandra Gazda i Jacek Laszczkowski ze Szkoły Podstawowej nr 3; Malwina Mostek oraz Sylwia Siwik ze Szkoły Podstawowej w Boleścinie; Sonia Markiewicz oraz Michał Jedynak z Gminnej Szkoły Muzycznej.

Po ślubowaniu burmistrz Marek Długozima wręczył nowo mianowanym nauczycielom Akty Mianowania. - Gratuluję Państwu świetnego przygotowania do egzaminu oraz awansu zawodowego, życząc przede wszystkim wielkiej satysfakcji z pełnionych obowiązków i kształtowania nowych pokoleń Polaków. To właśnie od ich poziomu wiedzy i wrażliwości zależeć będzie w przyszłości los naszej gminy. Co ważne – żmudny proces nauczania ważny jest już na etapie nauczania przedszkolnego, bo właśnie wtedy kładzione są podwaliny pod całe przyszłe wykształcenie dziecka oraz pozytywny stosunek do nauki – powiedział burmistrz i dodał: - Gratuluję także nowo mianowanym dyrektorom, wierzę, że godnie będą Panie kontynuować prace swoich poprzedniczek w Masłowie, Kuźniczysku, a także Szkole Podstawowej nr 2. Zawsze także wszyscy Państwo możecie liczyć na moją pomoc i wsparcie – podsumował.

Warunkiem uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji i wcześniej uzyskany stopień awansu nauczyciela kontraktowego, a także odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez burmistrza.