• EN
  • DE
  • UA

Hala Sportowa w Kuźniczysku oficjalnie otwarta

Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima spełnił kolejną obietnicę wyborczą i tym samym raz jeszcze udowodnił, że liczą się czyny, nie słowa. W piątek 1 września oficjalnie została otwarta nowa hala sportowa przy Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Śląskiej w Kuźniczysku. Ten nowoczesny obiekt będzie służył nie tylko uczniom szkoły, ale także lokalnej społeczności.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2018 roku szkoła została poddana kompleksowej modernizacji i rozbudowie, w ramach której powstało nowe skrzydło. Wtedy też burmistrz zapowiedział, że kolejną inwestycją będzie budowa nowej hali sportowej, która pozwoli uczniom szkoły w komfortowych warunkach zadbać o sprawność fizyczną oraz rozwijać ich sportowe pasje. Słowa dotrzymał i dziś mamy kompletną placówkę oświatową na miarę XXI wieku, jedną z najpiękniejszych w Gminie Trzebnica.

20 lat minęło…

Wydarzenie rozpoczęło się pożegnaniem Elżbiety Taraszczuk-Gaweł, która po 20 lat sprawowania funkcji dyrektora szkoły w Kuźniczysku przeszła na zasłużoną emeryturę.

 – Dziś żegnamy wyjątkową osobę panią Elżbietę Taraszczuk-Gaweł, z którą miałem przyjemność współpracować od początku, kiedy zostałem burmistrzem Gminy Trzebnica, czyli przez 17 lat. Z tego miejsca chciałbym podziękować Pani za te wspólne lata i wszystkie działania podjęte na rzecz Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku, które zaowocowały wspaniałymi projektami i przyniosły wiele zmian. Dowodem na to jest ta przepiękna, nowoczesna szkoła podstawowa wraz z imponującą halą sportową.  Na przestrzeni tych lat odniosła Pani liczne sukcesy w nauczaniu i wychowaniu. Otaczała każdego ucznia należytą troską i szacunkiem. Wpajała Pani swoim podopiecznym najwyższe wartości, uczyła patriotyzmu oraz szacunku dla rodzinnej kultury i tradycji. Zawsze służyła Pani radą i doświadczeniem. Dziękuję Pani za serce okazywane uczniom i nauczycielom. Życzę Pani zasłużonego odpoczynku, zdrowia i spełnienia marzeń – powiedział burmistrz Marek Długozima.

Pani dyrektor nie kryjąc wzruszenia również podziękowała burmistrzowi za wieloletnią współpracę i zaangażowanie w sprawy szkoły. – W zawodzie nauczycielskim było mi dane przepracować 40 lat. Spędziłam w tej szkole całe swoje życie zawodowe, w tym 20 lat na stanowisku dyrektora szkoły. Przez te wszystkie lata spotkałam na swojej drodze wielu wspaniałych ludzi, którzy z pasją i zaangażowaniem współpracowali ze mną i tworzyli historię tej placówki. Osobą, która miała największy wpływ na rozwój tej szkoły jest pan burmistrz Marek Długozima. Dzięki pana decyzjom i determinacji, na mapie naszej gminy powstała szkoła marzeń. Przypomnę, że niegdyś szkoła funkcjonowała w dwóch budynkach oddalonych od siebie niespełna kilometr i wymagała gruntownego remontu. Pan to zmienił i stworzył w Kuźniczysku miejsce z nowoczesnymi warunkami do nauki i pracy. Dziś dołączyła do tego wymarzona hala sportowa. Szanowny Panie burmistrzu, miałam wielkie szczęście, że przez 17 lat mogłam współpracować z Panem, człowiekiem o wielkim sercu i niepowtarzalnej osobowości i skuteczności w działaniu – powiedziała Elżbieta Taraszczuk-Gaweł, która korzystając z okazji podziękowała również wszystkim swoim współpracownikom oraz całej kadrze pedagogicznej, rodzicom i uczniom.

Po tym nastąpił moment symbolicznego przekazania kluczy nowej dyrektor szkoły w Kuźniczysku Dorocie Surówce. – Dziękuję Panie burmistrzu za to wielkie wyróżnienie. Jestem zaszczycona, że to właśnie mnie została powierzona funkcja dyrektora tej nowoczesnej i wspaniałej placówki, która jest wizytówką Gminy Trzebnica i chlubą naszej społeczności lokalnej. Chcę zapewnić, że będę dbała o poszanowanie dotychczasowego dorobku wielu ludzi – podziękowała dyrektor Dorota Surówka.

Na koniec, odchodzącej na emeryturę Elżbiecie Taraszczuk-Gaweł odśpiewano huczne „100 lat”.

 

Otwarcie hali

Druga cześć uroczystości odbyła się już w nowej hali sportowej, gdzie oficjalnego jej otwarcia wraz z symbolicznym przecięciem wstęgi dokonali: Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski, Poseł na Sejm RP Agnieszka Soin, Poseł na Sejm RP Paweł Hreniak, dyrektor Elżbieta Taraszczuk-Gaweł, nowa dyrektor Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku Dorota Surówka oraz uczniowie: Piotr Okarmus z klasy VII i Miłosz Iwanicki z klasy VIII. Następnie obiekt został poświęcony przez proboszcza ks. Jacka Tomaszewskiego. Ważnym momentem było również wręczenie dyrektor Elżbiecie Taraszczuk-Gaweł Aktu Przekazania hali. – Uroczyście przekazuję nową halę sportową przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku. Wierzę, że nowy obiekt pozwoli przeżyć wiele niezapomnianych chwil podczas imponujących wydarzeń sportowych i kulturalnych oraz umożliwi rozwój sportowych pasji. Niech ta nowa inwestycja posłuży kolejnym pokoleniom – powiedział burmistrz, przekazując akt pani dyrektor.

Swoje słowa uznania dla tak pięknej inwestycji wyraził Wojewoda Dolnośląski. – Pięć lat temu miałem przyjemność uczestniczyć w otwarciu nowego obiektu szkolnego. Wtedy też pojawiły się plany budowy nowej hali, które dziś zostały zrealizowane. Gratuluję Panu burmistrzowi i Pani dyrektor, za to, że dowieźli ten projekt do końca – podkreślił Jarosław Obremski.

Radości z otwarcia hali nie kryła także posłanka Agnieszka Soin: – To kolejna inwestycja w Gminie Trzebnica, która powstała ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu dla samorządów. Z tego miejsca pragnę podziękować burmistrzowi Markowi Długozimie za to, że potrafi sięgać po środki rządowe i dobrze nimi gospodarować, czego dowodem jest ta wspaniała hala w Kuźniczysku.

Gratulacje i podziękowania złożył również Poseł na Sejm RP Paweł Hreniak. – Jak widać marzenia się spełniają. Gratuluję panu burmistrzowi realizacji inwestycji, budowy szkoły wraz z nowoczesną halą. Cieszę się, że udało się tego dokonać przy wsparciu dotacji rządowej. Warto podkreślić, że Pan burmistrz nie myśli tylko o stołecznym mieście Trzebnica, ale dba także o pozostałe miejscowości w gminie – podsumował poseł Hreniak.

List nadesłany przez europoseł Beatę Kempę, która osobiście nie mogła uczestniczyć w otwarciu hali odczytał Radny Rady Powiatu Trzebnickiego Piotr Okuniewicz.

Następnie głos zabrał Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy Lech Taraszczuk, który zabiegał o tę inwestycję. – Jako absolwent Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak ta placówka zmieniła się na przestrzeni lat. Składam wyrazy wdzięczności panu burmistrzowi za to, że konsekwentnie inwestuje w oświatę i edukację, które są najważniejsze dla młodego pokolenia. Cieszę się również, że z tej nowej hali będą korzystać zarówno uczniowie szkoły, jak i lokalna społeczność – powiedział radny Taraszczuk.

Na zakończenie burmistrz podziękował wszystkim wykonawcom za współpracę przy realizacji inwestycji.

Po części oficjalnej halę sportową przejęli uczniowie szkoły, którzy zaprezentowali swoje umiejętności taneczne. Wiele emocji dostarczył także pokaz rzutów do kosza. Wydarzenie uświetnił także występ Trzebnickich Mażoretek.