Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Przychodnia zdrowia zmienia się w Trzebnickie Centrum Medyczne ZDRÓJ

Decyzją burmistrza Marka Długozimy, trzebnicka przychodnia zdrowia została przekształcona w spółkę prawa handlowego – Trzebnickie Centrum Medyczne ZDRÓJ. W spółce tej, tak samo jak w powołanej wcześniej gminnej spółce „Trzebnicki Park Wodny ZDRÓJ” i „Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO” – stuprocentowym udziałowcem jest Gmina Trzebnica.

Kilka dni po podpisaniu aktu notarialnego, na mocy którego przychodnia stała się spółką prawa handlowego, burmistrz zaprosił wszystkich pracowników dotychczasowego ośrodka zdrowia do Urzędu Miejskiego, by porozmawiać z nimi o wspomnianym przekształceniu.

Przede wszystkim pracownicy uzyskali zapewnienie, że zmiana ta nie niesie za sobą żadnych radykalnych zmian personalnych, z czym zazwyczaj kojarzy się negatywnie nacechowane słowo „prywatyzacja”. Wręcz przeciwnie – w Trzebnickim Centrum Medycznym ZDRÓJ zatrudniani są i będą kolejni specjaliści, by wachlarz świadczeń był coraz szerszy, a ich poziom coraz wyższy, czego dowodem jest chociażby dołączenie do zespołu specjalistów z przychodni znanych i cenionych trzebnickich lekarzy – doktora Jacka Korczyka i Piotra Kostrzewy.

Burmistrz Marek Długozima: Jak Państwo doskonale wiecie, przygotowujemy dokumentację projektową na gruntowną modernizację budynku. Jeszcze w tym roku chcemy rozpocząć prace budowlane. Decyzja o powołaniu spółki „Trzebnickie Centrum Medyczne ZDRÓJ” podyktowana jest przede wszystkim dużo większymi możliwościami finansowania tej ważnej i długo oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji. Wiem, że przekształcenie to odbywa się w czasie niejasności związanych z przyszłością trzebnickiego powiatowego szpitala św. Jadwigi. Docierają do mnie liczne sygnały od mieszkańców i personelu, że podejmowane przez starostę próby prywatyzacji wprowadzają chaos i lęk o przyszłość tej znanej w całym świecie placówki. Szczególnie niepokojące są te informacje w kontekście poczynionych inwestycji – budowy SOR-u czy oddziału rehabilitacyjnego, na który poszły z budżetu powiatu ogromne środki finansowe. Jeśli wszystko miałoby teraz trafić w ręce podmiotu prywatnego, to działania takie wydają się być zupełnie nieprzemyślane i stawiają w niekorzystnym świetle cały zarząd powiatu.

Dlatego chciałbym w tym miejscu z całą stanowczością zapewnić Państwa, że proces przekształcenia trzebnickiej przychodni został od początku do końca przeprowadzony profesjonalnie, a głównym celem tego działania było dla mnie dobro pracowników i pacjentów. A co najważniejsze – jednostka ta nadal jest w 100% gminna, bez jakichkolwiek udziałów podmiotów prywatnych. W tych okolicznościach dziękuję Państwu, że z dużą dozą zaufania przyjęliście ten pomysł i daliście mi zielone światło do podjęcia działań. Szczególne podziękowania w tym miejscu kieruję do pani doktor Doroty Worotniak – przewodniczącej związków zawodowych.

Burmistrz dodał również:

Z perspektywy czasu widzę, że decyzja o tworzeniu spółek gminnych przy zarządzaniu basenem czy gospodarką komunalną była właściwa i sprawdza się w praktyce. Dlatego wierzę, że podobnie będzie w przypadku służby zdrowia. Jeśli teraz nie wprowadzimy pacjentów w XXI wiek, to kiedy to w końcu nastąpi? Jestem spokojny o cały proces przekształcenia oraz okres modernizacji budynku, ponieważ na prezesa spółki powołałem dotychczasową dyrektorkę przychodni – panią Annę Imielską, z która mi się współpracuje bardzo dobrze i która wnosi wiele konstruktywnych pomysłów w rozwój trzebnickiej służby zdrowia. Wspólnie tworzycie Państwo zgrany zespół, który pani prezes i ja bardzo sobie cenimy.

Podczas spotkania głos zabrała również członkini Rady Nadzorczej spółki – mecenas Marzena Sitna, która przygotowywała niezbędną dokumentację związaną z przekształceniem. Przedstawiła korzyści dla pracowników wynikające ze zmian i pogratulowała burmistrzowi odwagi w podjęciu tej trudnej decyzji, mimo pojawiających się w stosunku do niego głosów krytyki z ust środowiska opozycyjnego.

W skład Zarządu spółki „Trzebnickie Centrum Medyczne ZDRÓJ” weszli: Anna Imielska – prezes, Elżbieta Rezler i Jadwiga Żmuda-Adamska.

Do Rady Nadzorczej burmistrz powołał: mecenas Marzenę Sitną, mecenasa Marka Stalskiego oraz Pawła Łozińskiego. 
 

SAM_8840_2.jpeg

Podpisanie aktu notarialnego przekształcającego przychodnię zdrowia w Trzebnickie Centrum Medyczne ZDRÓJ. Od lewej – mecenas Marzena Sitna, burmistrz Marek Długozima, notariusz Dorota Belka

IMG_8422.jpeg

Spotkanie burmistrza z pracownikami Trzebnickiego Centrum Medycznego ZDRÓJ – dotychczasowej przychodni zdrowia.