Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów

Przy Oczyszczalni Ścieków na ul. Milickiej funkcjonuje już Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów. Jest to pierwszy w regionie kompleksowy wyposażony i przygotowany do odbioru wszelkich odpadów punkt. Każdy mieszkaniec naszej gminy może nieodpłatnie oddawać do niego różne rodzaje odpadów. Punkt otwarty jest od wtorku do soboty w godzinach 9.00 – 17.00.

Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, Zastępca Burmistrza Jerzy Trela, Prezes Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Rafał Jaros, wykonawca placu Marek Krzak oraz pracownicy punktu spotkali się, by oficjalnie rozpocząć działalność tego miejsca.

IMG_9173.jpeg

Do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów na bieżąco można nieodpłatnie oddawać:
- odpady zielone – skoszoną trawę, gałęzie, liście,
- przeterminowane leki,
- zużyte baterie i akumulatory,
- farby, aerozole, kleje, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia oraz opakowania po nich,
- przeterminowane nawozy i środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,
- zużyte opony,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- odpady budowlano-remontowe (do 1 m³ na jedno gospodarstwo domowe rocznie),
- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (świetlówki, termometry),
- styropian opakowaniowy,
- odzież i tekstylia.

gminny punkt małe.jpeg
Punkt znajduje się przy Oczyszczalni Ścieków na ul. Milickiej.

IMG_9151.jpeg
Każdy rodzaj przyjmowanych odpadów posiada osobny kontener lub pojemnik.

IMG_9158.jpeg
Punkt przyjął już pierwsze odpady od mieszkańców.

IMG_9148.jpeg
Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadow w Trzebnicy jest kompleksowo wyposażony i odpowiednio przygotowany od przyjmowania odpadów.