• EN
  • DE
  • UA

Szkolenie pt. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- praktyczne aspekty pracy w ramach procedury Niebieskiej Karty" w ramach realizacji Gminnego projektu "W dobrych relacjach siła rodziny"

W dniu 20 czerwca 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, odbyło się drugie już spotkanie w ramach projektu "W dobrych relacjach siła rodziny".  Szkolenie pt.: "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - praktyczne aspekty pracy w ramach procedury Niebieskiej Karty" poprowadziła Pani Joanna Bryłkowska-Hehn.

Spotkanie było dedykowane dla pracowników Pomocy Społecznej, kuratorów sądowych, psychologów, policję, pracowników oświaty oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W związku z nowelizacją ustawy o przemocy w rodzinie, omówione zostały praktyczne aspekty pracy w ramach procedury Niebieskiej Karty, a w szczególności:

  • wskazano, na czym polega procedura Niebieskiej Karty, z jakich etapów się składa, kiedy następuje jej rozpoczęcie oraz w jakich sytuacjach należy podjąć decyzję o wdrożeniu procedury
  • omówiono formy i rodzaje przemocy
  • przedstawiono zakres działań Grup Roboczych
  • objaśniono wytyczne dotyczące dokumentowania czynności w ramach procedury Niebieskiej Karty
  • zaprezentowano sposoby postępowania w sytuacjach niestandardowych, np. gdy ofiara mieszka w innej gminie niż sprawca

Spotkanie zakończyło się panelem dyskusyjnym, w czasie którego uczestnicy poddali pod dyskusję zagadnienia, z którymi spotykają się na co dzień w życiu zawodowym. Temat nowelizacji ustawy został rozszerzony o sytuacje praktyczne, mające miejsce w instytucjach działających na terenie gminy Trzebnica.  

 

DTR_1375.jpeg