• EN
  • DE
  • UA

Powstanie Centrum dla Rodzin w Trzebnicy

W środę 7 czerwca w sali kinowej Gminnego Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy odbyła się I Konferencja w ramach projektu „W dobrych relacjach siła rodziny”.

Konferencja zainaugurowała wspomniany projekt realizowany przez trzebnicki Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na realizację projektu w wysokości 747 tys. zł pozyskała Gmina Trzebnica z tzw. Funduszy Norweskich.

W ramach projektu ma powstać Centrum dla Rodzin. Pod tą nazwą kryje się zespół specjalistów z różnych dziedzin, który będzie się skupiał na rozwiązaniu problemów konkretnych rodzin. Na pierwszej konferencji gościli specjaliści zajmujący się badaniem i pracą nad relacjami w rodzinach, a także zajmujący się wyzwaniami, które pojawiają się w tych relacjach.

W imieniu burmistrza Marka Długozimy, uczestników konferencji przywitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy - Mateusz Stanisz, informując że realizowany projekt pokazuje, jak Gmina Trzebnica inwestuje w różne dziedziny życia społecznego.

Obecna na spotkaniu wiceburmistrz Krystyna Haładaj wyraziła wdzięczność za zorganizowanie konferencji oraz realizację projektu ukierunkowanego na wsparcie rodzin z terenu gminy Trzebnica:

- Rodzina stanowi największą wartość. Jest to miejsce, w którym budujemy trwałe i piękne więzi. To one umacniają nas w dalszym życiu. W zdrowych relacjach uczymy się być szczęśliwymi, odpowiedzialnymi, dobrymi, współczującymi - uczymy się jak najpiękniej żyć. Bywa jednak i tak, że rodziny napotykają różne trudności, z którymi muszą się mierzyć i nie zawsze im się to się udaje. Te rodziny potrzebują wsparcia. Nie ma rodzin idealnych, ale rodziny mogą być szczęśliwe i myślę, że dzisiejsza konferencja jest inicjatywą, która ma pomóc w rozpoznawaniu problemów współczesnych rodzin. To dobrze, że powstanie model wspomagania trzebnickich rodzin, aby tych szczęśliwych w gminie Trzebnica było coraz więcej. Życzymy sobie, aby nasza dzisiejsza konferencja była cennym źródłem wiedzy na ten temat - mówiła Krystyna Haładaj.

Prelekcję na temat relacji w rodzinach wygłosił Jerzy Wójtowicz - trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego od 1994 roku, terapeuta specjalizujący się w terapii rodzin i par w ujęciu systemowym.

Oprócz tego, na konferencji omówione zostały również tematy dotyczące zapobiegania przemocy rówieśniczej, problemy osób starszych oraz osób niepełnosprawnych. Na zakończenie pracownicy trzebnickiego ośrodka opowiedzieli o samym projekcie, który ma pomóc w rozwiązywaniu problemów powstających w relacjach rodzinnych.

Na spotkaniu obecni byli, oprócz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej, także przedstawiciele szkół, przedszkoli, jednostek oświatowych, służb mundurowych, parafii trzebnickiej, oraz niektórzy radni i sołtysi.