• EN
  • DE
  • UA

Wernisaż - Trzebnickie tradycje łowieckie. Stulecie Polskiego Związku Łowieckiego

W czwartkowy wieczór 18 maja 2023 roku odbył się kolejny wernisaż w Galerii Trzebnickiej. Tym razem wystawa tematycznie nawiązuje do 100. jubileuszu Polskiego Związku Łowieckiego. Polski Związek Łowiecki, jako ogólnokrajowa organizacja zrzeszając polskich myśliwych i koła łowieckie, objął honorowym patronatem lokalną wystawę pt. „Trzebnickie tradycje łowieckie. Stulecie istnienia Polskiego Związku Łowieckiego”. Wernisaż rozpoczął występ sygnalistów, po którym nastąpiło wprowadzenie sztandarów. Po oficjalnym „Darz Bór” powtórzonym przez wszystkich łowczych wystawę otworzył burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima.

- Witam wszystkich bardzo serdecznie na tej niecodziennej wystawie. Pomysł utworzenia w Galerii Trzebnickiej kojarzył się wielu z nas przede wszystkim z kulturą, rękodziełami czy literaturą, a dziś pokazujemy, jak ciekawą przestrzenią może być nasza galeria. Każdy z mieszkańców ma zapewne wyobrażenie na temat łowiectwa i dzisiejsza wystawa koncentruje się na przybliżeniu zadań i misji przypisanych Polskiemu Związkowi Łowieckiemu, ale także na przybliżeniu zbioru zasad etyki łowieckiej, realizowanych w ramach działalności lokalnych kół łowieckich. Na terenie naszej gminy istnieje wiele kół, o czym świadczą obecne dziś poczty sztandarowe. Jest wielu ludzi zaangażowanych w działalność tych organizacji. Często to całe rodziny, tak jak przygrywający nam dziś państwo Fabiszewscy z koła łowieckiego „Diana”. Koła łowiecka to niezwykle zżyta społeczność. Nie tak dawno pożegnaliśmy śp. Mariusza Skórę, śp. Jerzego Grzegorczyka i Tadeusza Smyka, którzy byli silnie związani z łowiectwem. Ich odejście było wielką stratą dla nas wszystkich – powiedział burmistrz Marek Długozima.

Następnie przekazał głos bohaterom niecodziennego wernisażu. W pierwszej kolejności dla podniesienia duchowości i sentymentu spotkania poproszono o krótką wypowiedź kapelana dolnośląskich myśliwych – ks. Witolda Hylę. - Darz Bór! Szczęść Boże! Pragnę wyrazić wielką radość z dzisiejszego spotkania. Jestem z myśliwymi i sam jestem myśliwym. Samo łowiectwo jest szlachetne i potrzebne. Bo przecież z Bożego natchnienia mamy tę piękną przyrodę, którą gospodarujemy i mamy obowiązek się nią opiekować. Dziękuję za zaproszenie mnie na wernisaż. Na koniec nadmienię jeszcze, że cieszymy się na Dolnym Śląsku obecnością relikwii św. Huberta - patrona myśliwych. W Polsce jest tylko pięć miejsc z tymi relikwiami, m.in. właśnie we Wrocławiu na Klecinie, w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Dlatego zapraszam tam wszystkich sympatyków łowiectwa oraz tych, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej o naszym patronie – zakończył ks. Hyla.

W dalszej kolejności przedstawiciele zaproszonych sześciu lokalnych kół łowieckich, tj. „Diany”, „Jastrzębia”, „Rysia”, „Słonki”, „Sokoła” i „Tropu” przedstawili swoje ugrupowania. Wszyscy udostępnili na potrzeby wystawy sztandary, a także wybrane trofea i pamiątki związane z myślistwem. Nadrzędnym celem wystawy było bowiem ukazanie piękna tradycji polskiego łowiectwa, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Całość wzbogacono przedmiotami związanymi z tematyką łowiecką, często rękodziełami udostępnionymi na potrzeby wystawy przez członków lub krewnych osób należących do kół łowieckich. Pokazano m.in. ceramikę z motywami myśliwskimi i zwierzęcymi, biżuterię z poroża i zębów zwierzęcych oraz zegary z poroża daniela. Ponadto udostępniono oryginalny strój łowczego oraz odznaczenia i pamiątki jubileuszowe myśliwych i kół łowieckich, jak również wabiki i trąbki myśliwskie – sygnałowe.

Ponadto pokazano zaangażowanie myśliwych w akcje dokarmiania zwierząt zimą, ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem, przede wszystkim zaś ich niezastąpione wsparcie względem demontowania pułapek i zwalczania patologii łowiectwa, czyli kłusownictwa. Podkreślając, jak nieprzewidywalne bywają dzieje historii, gdyż 100 lat temu, gdy powstał pierwszy, upaństwowiony Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich w odrodzonej RP z prezesem hrabią Juliuszem Bielskim na czele, nikt nie przypuszczał, że jubileusz obchodzony będzie wtedy także na Dolnym Śląsku – na Ziemiach Odzyskanych.

Ważny element przygotowanej wystawy stanowił wkład Ośrodka Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych Uniwersytetu Przyrodniczego, zlokalizowanego na terenie Złotówka w Gminie Zawonia. Ośrodek reprezentowali: koordynator ośrodka prof. dr hab. Wojciech Pusz wraz z koordynatorem ds. łowieckich mgr. inż. Mieczysławem Łyskawą. - Chciałbym serdecznie podziękować za wkład i zaangażowanie w przygotowanie wystawy przede wszystkim kierownikowi Ośrodka - Krzysztofowi Hulewiczowi. Powyższa placówka, współpracując ze szkołami na terenie gmin powiatu trzebnickiego, prowadzi z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego ciekawe zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej. A dostarczone miniaturowe urządzenia łowieckie, takie jak ambona, lizawki dla zwierząt czy paśnik, a także kolekcja różnych gatunków drewna, na co dzień edukują nowe pokolenia Polaków na temat życia lasu i łowiectwa – powiedział M. Łyskawa.

Przed wyprowadzeniem pocztów sztandarowych poproszono wszystkich mundurowych o pamiątkowe zdjęcie z burmistrzem Markiem Długozimą. Następnie zagrano sygnał „Do posiłku”, po którym nastąpił jeden z najmilszych momentów wydarzenia. Goście mogli bowiem skosztować potraw i wędlin przygotowanych przez wszystkie koła łowieckie, a także Ośrodek Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych. Miłym akcentem było podarowanie na wernisaż świeżo upieczonych bochnów chleba przez nową piekarnię „Rybka” przy u. Daszyńskiego 72 w Trzebnicy.