• EN
  • DE
  • UA

Szkolenie pt. „Rodzina w kryzysie – rola i znaczenie relacji” w ramach realizacji Gminnego projektu „W dobrych relacjach siła rodziny”

W dniu 24 maja 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy odbyło się szkolenie pt. „Rodzina w kryzysie – rola i znaczenie relacji” dedykowane dla specjalistów w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie jest częścią projektu „W dobrych relacjach siła rodziny”, który realizowany jest przez Gminę Trzebnica wraz z partnerami.

Spotkanie otworzyła Pani Krystyna Haładaj – zastępca Burmistrza Gminy Trzebnica. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele placówek z terenu gminy Trzebnica: Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Powiatowej Policji, szkół podstawowych, żłobków, Zespołu Kuratorskiego z Sądu Rejonowego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Było to pierwsze z pięciu szkoleń dedykowanych dla przedstawicieli w/w instytucji w celu podniesienia ich kompetencji i wiedzy na temat działań, które można wykorzystać, aby zapobiegać przemocy w rodzinie. Wszystkie szkolenia przyczynią się do podniesienia kompetencji pracowników i specjalistów w zakresie umiejętności oceny ryzyka wystąpienia przemocy domowej oraz hamowania czynników stwarzających potencjalne zagrożenie wystąpienia przemocy.

Szkolenie prowadziła Pani Dr Katarzyna Delikowska, której Fundacja Amicus Cordis jest partnerem Gminy Trzebica w realizacji projektu.

PDFRodzina w kryzysie_Trzebnica.pdf (5,04MB)