Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Budowa świetlicy w Komorowie

Budowa świetlicy w Komorowie jest na ukończeniu. Nowy budynek będzie posiadał dużą salę, kuchnię oraz zaplecze socjalne i sanitarne. Przed świetlicą wybudowano piękną wiatę, powstanie także plac zabaw.

Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, Stanisław Koszałko z Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego oraz Sołtys Komorowa Magdalena Malesa spotkali się przy budowanej świetlicy z wykonawcą Józefem Wesołowskim, by zobaczyć i omówić postęp prac, jakie zostały wykonane od poprzedniej wizyty.

W większości sołectw odbyły się lub są planowane remonty dotychczasowych świetlic. W przypadku Komorowa musieliśmy podjąć decyzję o budowie takiego miejsca od podstaw, gdyż miejscowość ta nie posiadała wcześniej swojej świetlicy ani innego pomieszczenia, które moglibyśmy zaadaptować.  – powiedział burmistrz Marek Długozima. Gmina Trzebnica składa się z aż 41 sołectw. Sukcesywnie i regularnie remontowane są w nich miejsca spotkań mieszkańców, powstają place zabaw dla dzieci czy nowoczesne boiska sportowe. Sołectwo, w którym w najbliższym czasie rozpoczną się prace przy świetlicy, to Ujeździec Mały.

IMG_8765.jpeg
Już niebawem mieszkańcy Komorowa będą mogli spotykać się w nowej świetlicy.

IMG_8733.jpeg
Od prawej - Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, Wykonawca Józef Wesołowski, Sołtys Komorowa Magdalena Malesa i Stanisław Koszałko - Wydział Techniczno-Inwestycyjny.

IMG_8728.jpeg
W świetlicy przewidziano dużą salę, kuchnię, pomieszczenia gospodarcze oraz toalety.

IMG_8718.jpeg
Przed świetlicą znajduje się wiata piknikowa.