Informujemy, że  w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r. Urząd Miejski w Trzebnicy będzie czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00. Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w środy w godzinach od 14.15 do 15.15.

  • EN
  • DE
  • UA

Ogłoszenie o sprzedaży końcowej węgla w Gminie Trzebnica

12 maja 2023 r. w Gminie Trzebnica rozpoczęła się sprzedaż końcowa węgla po preferencyjnej cenie 2 000,00 zł za tonę.

Końcowa ilość paliwa stałego przeznaczona do sprzedaży: Ekogroszek - 20 ton.

Sprzedaż prowadzona będzie do wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż do 31 lipca 2023r.

Nabywców węgla nie obowiązują limity ilościowe. Osoby, które zakupiły już węgiel po cenie preferencyjnej w ilości 3 tony, będą mogły skorzystać z możliwości zakupu dodatkowej ilości węgla w ramach ilości końcowej.

Uprawnieni do zakupu są:

  • mieszkańcy Gminy Trzebnica, kwalifikujący się do dodatku węglowego-po złożeniu wniosku;
  • mieszkańcy innych gmin - po złożeniu wniosku oraz przedstawieniu zaświadczenia potwierdzającego kwalifikację do dodatku węglowego, wystawionego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby chcącej zakupić węgiel.

Wnioski można składać od dnia 12 maja do dnia 30 czerwca 2023r. do Urzędu Gminy Trzebnica.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 71 388 81 84.