Informujemy, że  w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r. Urząd Miejski w Trzebnicy będzie czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00. Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w środy w godzinach od 14.15 do 15.15.

  • EN
  • DE
  • UA

ARCH. 6721.1.2023 - mpzp dla fragmentu wsi Księginice i Szczytkowice

PDFARCH.6721.1.2023_KLAUZULA_INFORMACYJNA.pdf (124,73KB)

PDFARCH.6721.1.2023_ogloszenie.WN.pdf (172,39KB)

 

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Trzebnica o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu.
 
Termin wyłożenia projektu – od 24.06.2024 r. do 16.07.2024 r.
Termin dyskusji publicznej – 09.07.2024 r. o godz. 12:00 w sali nr 48 Urzędu Miejskiego
Termin składania uwag – do 31.07.2024 r.

Jeśli nie wiesz jak wypełnić uwagę -  KLIKNIJ TUTAJ

 

PDFARCH.6721.1.2023 - KLAUZULA INFORMACYJNA.pdf (138,19KB)

PDFARCH.6721.1.2023 - Ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu miejscowego.pdf (198,31KB)

PDFARCH.6721.1.2023 - treść planu projekt uchwały.pdf (289,67KB)

PDFARCH.6721.1.2023 - rysunek projektu planu.pdf (2,82MB)

PDFARCH.6721.1.2023 - uzasadnienie do prjektu uchwały.pdf (212,06KB)

PDFARCH.6721.1.2023 - prognoza oddziaływania na środowisko.pdf (420,83KB)