• EN
  • DE
  • UA

Spotkanie informacyjne  w ramach realizacji Gminnego projektu pn. „W dobrych relacjach siła rodziny”

Zrzut ekranu 2023-04-28 o 10.41.09.png

 

W dniu 8 maja 2023 r. w Sali Urzędu Miejskiego w Trzebnicy odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektu pn. „W dobrych relacjach siła rodziny”. Projekt Gminy Trzebnica realizowany jest w ramach Funduszu Małych Grantów w Programie „Sprawiedliwość”, który jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, a realizatorem zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy.

Celem projektu jest wdrożenie nowego modelu profilaktyki przemocy domowej, poprzez utworzenie Gminnego „Centrum dla Rodzin”. Realizowane zadania mają przyczynić się do poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania, a tym samym zmniejszenia występowania przemocy domowej poprzez podniesienie jakości relacji w rodzinie, w szczególności pomiędzy małżonkami/partnerami oraz wśród dzieci.

Spotkanie otworzyła pani Krystyna Haładaj – zastępca Burmistrza Gminy Trzebnica, która przywitała gości oraz przedstawiła założenia projektu na 2023 rok. W kolejnej części spotkania pan Piotr Ciszek - Prezes RESQL sp. z.o.o., obszernie omówił działanie aplikacji RESQL, która zapewnia bezpieczny sposób zgłaszania niepokojących zachowań, daje możliwość szybkiej reakcji oraz pozwala zapobiegać eskalacji pojawiających się problemów związanych z agresją w szkołach podstawowych. Spotkanie to było okazją do dyskusji związanej z funkcjonowaniem aplikacji, ale także możliwością zwrócenia uwagi na istniejące wśród dzieci oraz ich rodzin problemy, nad którymi można pracować w ramach realizowanych w projekcie zadań.

Jednym z narzędzi będzie wdrożenie w szkołach podstawowych systemu anonimowego zgłaszania przemocy rówieśniczej RESQL. Dlatego też pierwsze spotkanie skierowane było do dyrektorów, pedagogów oraz psychologów szkół podstawowych z terenu naszej gminy.

Kwestie szczegółowe dotyczące realizacji wszystkich zadań w ramach projektu w tym m.in. współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz rodziny poruszyła prowadząca spotkanie pani Ewa Brzegowska - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy. Zaprezentowała ona również korzyści z utworzenia modelowego Centrum dla Rodzin, które będzie służyć wzmocnieniu systemu zapobiegania przemocy na poziomie społeczności lokalnej, poprzez m.in. nową jakość współpracy wielu specjalistów z terenu gminy Trzebnica, która powinna zapewnić jeszcze skuteczniejsze działania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Spotkanie zakończyło się jego podsumowaniem i podziękowaniem dla wszystkich współpracowników projektu za przybycie.