• EN
  • DE
  • UA

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem nr OR.0050.54.2023 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Więcej informacji na bip.ops.trzebnica.pl.

 

 

PLAKAT OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2023.jpeg