• EN
 • DE
 • UA

Otwarte konkursy ofert

 • Zarządzenie nr OR.0050.259.2023

  bip.png

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2024.

 • Otwarty konkurs ofert

  bip.png

  Burmistrz Gminy Trzebnica ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.

 • Otwarty konkurs ofert

  plakat_fundusz_celowy_420x297.jpeg

  Burmistrz Gminy Trzebnica ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.

 • Otwarty konkurs ofert

  bip_logo_2.png

  Otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadań publicznych w roku 2022  przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2022.

 • Otwarty konkurs ofert

  bip_logo_2.png

  Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2021 r.

 • Otwarty konkurs ofert

  16.png

  Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zadań publicznych w roku 2020.