• EN
  • DE
  • UA

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Gminy Trzebnica ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.

Nazwa zadania: Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością oraz w formie pobytu całodobowego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 na rzecz mieszkańców Gminy Trzebnica.

Zainteresowane organizacje zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami otwartego konkursu na stronie: bip.ops.trzebnica.pl.

 

 

PLAKAT OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2023.jpeg