Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Wśród naukowych elit

Uniwersytet Ekonomiczny tworzy specjalną, międzywydziałową jednostkę: Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego. 28 czerwca, w ramach nowej organizacji, powołano Komitet Sterujący Centrum. Tworzy je elitarne grono samorządowców z Dolnego Śląska. Z rąk rektora prof. Andrzeja Gospodarowicza nominację na członka Komitetu otrzymał również burmistrz Marek Długozima.

Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego będzie zajmowało się badaniami nad funkcjonowaniem gmin, powiatów i województw. To odpowiedź na współczesne wyzwania, przed którymi stoi polska samorządność terytorialna i nauka. Zadaniem Centrum będzie m.in. realizacja projektów i badań o wysokim stopniu użyteczności praktycznej. Organizacja będzie również platfromą, miejscem, gdzie samorządowcy razem z naukowcami będą opracowywać wspólne rozwiązania nurtujących ich problemów. Ponato jednym z jej celów jest pozyskiwanie finansowania wspólnych projektów ze środków Unii Europejskiej.

By dostosować funkcjonowanie Centrum do strategicznych i bieżących potrzeb jednostek samorządu terytorialnego powołano Komitet Sterujący. W jego skład wchodzą przedstawiciele władz dolnośląskich samorządów, którzy mających bogate doświadczenie zawodowe, a ze względu na swoją aktywność i sukcesy stali się regionalnymi liderami, którzy wyrażają potrzeby środowiska samorządowego Dolnego Śląska. Zadaniem Komitetu będzie wyznaczanie, wraz z władzami Centrum, kierunków działań i poszukiwanie koncepcji wspólnych przedsięwzięć. Do elitarnego grona samorządowców zaproszenie od rektora prof. A.Gospodarowicza otrzymał również burmistrz Marek Długozima.

- Zaproszenie mnie do elitarnego grona samorządowców tworzących Komitet Sterujący Centrum odczytuję jako szczególny zaszczyt. Wierzę, że utworzenie międzywydziałowej jednostki Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego jest działaniem innowacyjnym, nowoczesnym i niewątpliwie ma przed sobą perspektywę sukcesu. Jestem przekonany, że połączenie świata nauki z rzeczywistością samorządowych jednostek terytorialnych, pozwoli na wypracowanie wielu wyjątkowych projektów. Obok wiedzy i ważnych zagadnień teoretycznych spotkają się użyteczne i funkcjonalne cele, przed którymi stoją jednostki samorządowe na co dzień – podkreśla burmistrz.

Nominację na członków Komitetu Sterującego wręczał rekotr Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Andrzej Gospodarowicz. W artykule dla www.biznesdolnoslaski.pl rektor podkreśla, że Centrum jest szansą na uzyskanie efektu komplementarności wielu rozproszonych dotychczas działań. Koncentruje bowiem naukowców, funkcjonujących w różnych jednostkach organizacyjnych uczelni, mających jednocześnie doświadczenie w pracy samorządowej. - Chcemy po prostu usprawnić wykorzystanie potencjału, który ewidentnie nasza uczelnia posiada. Mamy na Dolnym Śląsku unikalny zespół badaczy, który wyróżnia się praktyczną znajomością funkcjonowania samorządu – mówi rektor.

Ponadto w zespole Komitetu Sterującego poza rektorem prof. A. Gospodarowiczem i burmistrzem M. Długozimą, są m.in.: prof. dr hab. Leszek Patrzałek – specjalista od finansów publicznych, prof. dr hab. Stanisław Korenik i prof. dr hab. Ewa Pancer-Cybulska zaangażowani w wiele projektów regionalnych, dr Arkadiusz Babczuk pełniący jednocześnie funkcje członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,wiceprezesa zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska Sławomir Najnigier i wykładowcy z doświadczeniem samorządowym: dr Andrzej Sztando wiceprzewodniczący rady powiatu jeleniogórskiego czy dr Marian Kachniarz – z doświadczeniem dwóch kadencji na stanowisku starosty Kamiennej Góry.

SAM_8883.jpeg Pierwsze spotkanie nowej jednostki uniwersyteckiej Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego.

SAM_8870.jpeg Powołano Komitet Sterujący Centrum. Tworzy je elitarne grono samorządowców z Dolnego Śląska. Wśród członków jest również burmistrz Marek Długozima.

DSC08571kadr.jpeg Burmistrz Marek Długozima z rąk rektora prof. A.Gospodarowicza otrzymał nominację na członka Komitetu Sterującego Centrum.

grupowe_kadr.jpeg Pamiątkowe zdjęcie uczestników pierwszego spotkania w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Akt nominacji - uniwersytet ekonomiczny_a.jpeg