• EN
  • DE
  • UA

Przetargi Nieruchomości w Gminie Trzebnica 2023 rok

Nieruchomości na sprzedaż w Gminie Trzebnica:

III przetarg ustny nieograniczony GGNP/82/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie Biedaszków Wielki

III przetarg ustny nieograniczony GGNP/81/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica

III przetarg ustny nieograniczony GGNP/80/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica

III przetarg ustny nieograniczony GGNP/79/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica

III przetarg ustny nieograniczony GGNP/78/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica

III przetarg ustny nieograniczony GGNP/77/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica

II przetarg ustny nieograniczony GGNP/76/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w Sulislawicach obręb geodezyjny Księginice

VI przetarg ustny nieograniczony GGNP/75/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica położonych w Sulisławicach obręb geodezyjny Księginice

II przetarg ustny nieograniczony GGNP/74/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie Księginice (Sulisławice)

I przetarg ustny nieograniczony GGNP/73/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej własności Gminy Trzebnica położonej w Trzebnicy przy ulicy Św. Jadwigi 8

I przetarg ustny nieograniczony GGNP/72/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w Sulisławice obręb geodezyjny Księginice.

II przetarg ustny nieograniczony GGNP/71/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie Biedaszków wielki.

II przetarg ustny nieograniczony GGNP/70/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie Trzebnica 

II przetarg ustny nieograniczony GGNP/69/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie Trzebnica.

II przetarg ustny nieograniczony GGNP/68/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica, obręb Trzebnica.

II przetarg ustny nieograniczony GGNP/67/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność gminy Trzebnica położonej w obrębie Trzebnica.

V przetarg ustny nieograniczony GGNP/66/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gmina Trzebnica, Sulisławice obręb geodezyjny Księginice.

II przetarg ustny nieograniczony GGNP/65/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w Trzebnicy przy ulicy Rynek 12

III przetarg ustny nieograniczony nr GGNP/63/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie Biedaszków Wielki. 

I przetarg ustny nieograniczony GGNP/62/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica obręb Księginice (Sulisławice).

I przetarg ustny nieograniczony GGNP/61/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica.

I przetarg ustny nieograniczony GGNP/60/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica. 

I przetarg ustny nieograniczony GGNP/59/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica. 

I przetarg ustny nieograniczony GGNP/58/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica. 

I przetarg ustny nieograniczony GGNP/57/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica.

I przetarg ustny nieograniczony GGNP/56/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Trzebnica. 

IV przetarg ustny nieograniczony GGN P/55/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnicy, położonych w Sulisławicach obręb geodezyjny Księginice.

I przetarg ustny nieograniczony nr GGN P/54/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie wsi Biedaszków Wielki

I przetarg ustny nieograniczony GGNP/53/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie wsi Ligota

V przetarg ustny nieograniczony nr GGNP/52/2023 na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Księginicach.

III Przetarg ustny nieograniczony GGNP/51/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica położonych w Sulisławicach obręb geodezyjny Księginice.

III przetarg ustny ograniczony GGNP/50/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica położonych w Sulisławicach obręb geodezyjny Księginice. 

II przetarg ustny nieograniczony GGNP/49/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w w obrębie Biedaszków Wielki. 

IV przetarg ustny nieograniczony  GGNP/48/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica, położonej w obrębie Księginice.

IV przetarg ustny nieograniczony GGNP/47/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie Księginice (Sulisławice).

II przetarg ustny nieograniczony GGNP/46/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica, położonych w Sulisławicach obręb Księginice. 

II przetarg ustny nieograniczony GGNP/45/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica położonych w Sulisławicach obręb Księginice. 

I przetarg ustny nieograniczony nr GGNP/44/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie wsi Koniowo. 

I przetarg ustny nieograniczony GGNP/43/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Trzebnica, położonej w obrębie wsi Biedaszków Wielki.

III przetarg ustny nieograniczony GGNP/42/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica, położonej w obrębie miasta Trzebnica.

III przetarg ustny nieograniczony GGNP/41/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica, położonej w obrębie wsi Księginice.

III Przetarg ustny nieograniczony GGNP/40/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica, położonej w obrębie wsi Księginice (Sulisławice)

IV przetarg ustny nieograniczony GGNP/39/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica, położonej w obrębie miasta Trzebnica

IV przetarg ustny nieograniczony GGNP/38/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica, położonej w obrębie miasta Trzebnica

IV przetarg ustny nieograniczony GGNP/37/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica, położonej w obrębie miasta Trzebnica

IV Przetarg ustny nieograniczony GGNP/36/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica, położonej w obrębie miasta Trzebnica

IV Przetarg ustny nieograniczony GGNP/35/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica

IV przetarg ustny nieograniczony GGNP/34/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica, położonej w obrębie miasta Trzebnica

IV przetarg ustny nieograniczony GGN P/33/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Trzebnica, położonej w obrębie wsi Biedaszków Wielki.

II przetarg ustny nieograniczony nr GGN P/32/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica, położonych w obrębie miasta Trzebnica.

I przetarg ustny nieograniczony GGNP/31/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica położonych w Sulisławicach obręb geodezyjny Księginice

I przetarg ustny nieograniczony GGNP/30/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica położonych w Sulisławicach obręb geodezyjny Księginice

IV przetarg ustny nieograniczony GGNP/29/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica, położonej w obrębie wsi Ligota.

II przetarg ustny nieograniczony GGNP/28/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica, położonych w obrębie miasta Trzebnica. 

II przetarg ustny nieograniczony GGNP/27/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica, położonej w obrębie miasta Trzebnica. 

II przetarg ustny nieograniczony GGNP/26/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica, położonej w obrębie wsi Księginice (Sulisławice). 

II przetarg ustny nieograniczony GGNP/25/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie wsi Księginice. 

I przetarg ustny nieograniczony GGNP/24/2023 na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Trzebnicy położonego w Trzebnicy przy ulicy W. Witosa 12. 

I przetarg ustny nieograniczony GGNP/23/2023 na sprzedaż prawa nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica położonych w obrębie miasta Trzebnica.

III przetarg ustny nieograniczony GGNP/22/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica.

III przetarg ustny nieograniczony GGNP/21/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica.

III przetarg ustny nieograniczony GGNP/20/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica.

III przetarg ustny nieograniczony GGNP/19/2023  na sprzedaż prawa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica.

III przetarg ustny nieograniczony GGNP/18/2023  na sprzedaż na własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica.

III przetarg ustny nieograniczony GGNP/17/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica.

III przetarg ustny nieograniczony GGNP/16/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie wsi Biedaszków Wielki.

I przetarg ustny nieograniczony GGNP/15/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrebie wsi Księginice. PDFPrzetarg GGN_P_15_2023.pdf (306,86KB)


I przetarg ustny nieograniczony GGNP/14/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie wsi Księginice (Sulisławice). PDFPrzetarg GGN_P_14_2023_sulislawice 1.pdf (749,06KB)


I przetarg ustny nieograniczony GGNP/13/2023 na sprzedaż prawa własności  nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica położonych w obrębie miasta Trzebnica. PDFPrzetarg GGN_P_13_2023.pdf (313,02KB)


I przetarg ustny nieograniczony GGNP/12/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica położonych w obrębie miasta Trzebnicy. PDFPrzetarg GGN_P_12_2023.pdf (311,50KB)


III przetarg ustny nieograniczony GGNP/11/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie wsi Ligota. PDFPrzetarg GGN P 11 20223.pdf (303,30KB)


II przetarg ustny nieograniczony GGNP/10/2023 na sprzedaż prawa własności komunalnego lokalu mieszkalnego położonego w Trzebnicy. PDFPrzetarg GGN_P_10_2023.pdf (372,48KB)


II przetarg ustny nieograniczony GGNP/9/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położnej w Trzebnicy. PDFprzetarg_GGN_P_9_2023.pdf (671,61KB) Odwołanie Przetargu GGN P/9/2023


II przetarg ustny nieograniczony GGNP/8/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w Biedaszkowie Wielkim. PDFPrzetarg GGN_P_8_2023.pdf (1,05MB)


II przetarg ustny nieograniczony GGNP/7/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w Trzebnicy. PDFPrzetarg GGN_P_7_2023.pdf (742,38KB)


II przetarg ustny nieograniczony GGNP/6/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w Trzebnicy. PDFPrzetarg GGN_P_6_2023.pdf (742,22KB)


II przetarg ustny nieograniczony GGNP/5/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w Trzebnicy. PDFPrzetarg GGN_P_5_2023.pdf (743,05KB)


II przetarg ustny nieograniczony GGNP/4/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w Trzebnicy. PDFPrzetarg GGN_P_4_2023.pdf (742,45KB)


II przetarg ustny nieograniczony GGNP/3/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w Trzebnicy. PDFPrzetarg_GGN_P_3_2023.pdf (742,17KB)


II przetarg ustny nieograniczony nr GGNP/2/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w Trzebnicy. PDFPrzetarg GGN_P_2_2023.pdf (742,15KB)


IV przetarg ustny nieograniczony nr GGNP/1/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w Trzebnicy. PDFprzetarg_GGN_P_1_2023.pdf (722,08KB)