Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Nowa przełożona generalna

Siostry boromeuszki mają nową przełożoną generalną. Została nią 47-letnia s. Maria Claret Król. Wybory odbyły się w Trzebnicy podczas VI Nadzwyczajnej Kapituły Generalnej.

Od 22 czerwca trwa VI Nadzwyczajna Kapituła Generalna Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza przebiegająca pod hasłem "Wezwane i posłane, by dawać wzmożone świadectwo miłosierdzia." 23 czerwca odbyła się sesja wyborcza, której przewodniczył O. Prof. Jacek Kiciński CMF Wikariusz Biskupi do spraw Życia Konsekrowanego w Archidiecezji Wrocławskiej. Nową Przełożoną Generalną Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy wybrano: s. M. Claret Król. W jej działaniach będzie ją wspomagał nowy Zarząd, w tym radne: s. M. Franciszka Łęgowska, s. M. Ewa Jędrzejak, s. M. Agata Kałuża i s. M. Paulina Janczar; sekretarka generalna: s. M. Dionizja Sollik i ekonomka generalna: s. M. Krzysztofa Kubaj.

Pierwsza sesja VI Nadzwyczajnej Kapituły Generalnej potrwa do 29 czerwca. Jednym z jej zadaniam jest odnalezienie odpowiedzi na pytanie, jak w nowych warunkach XXI w., wobec licznych przemian cywilizacyjnych, społecznych i kulturowych, świadczyć o Bogu bogatym w Miłosierdzie i jak kontynuować charyzmat miłosierdzia, który Boromeuszki realizują od ponad 360 lat.

Matka Claret (Cecylia) Król urodziła się w 1966 r. w Dzierżysławiu na Opolszczyźnie. Profesję zakonną złożyła w 1994 r. Dotychczasową posługę zakonną pełniła w Małuszynie, Wiedniu a od czterech lat jako radna i przełożona domu zakonnego w Trzebnicy.

rada.jpeg Matka Claret Król (pośrodku) w otoczeniu zarządu generalnego. FOT. s. Ewa Jędrzejak