Wniosek o preferencyjny zakup węgla - dowiedz się więcej  |  Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy: PON. WT. CZW.: 7:30-15:30  ŚR.: 7:30-16:00  PT.: 7:30-15:00   

  • EN
  • DE
  • UA

OBCHODY ŚWIĘTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

16 listopada 2022 r. odbyło się święto Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy, w której brali udział: uczniowie, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście. Podczas uroczystości odbyło się pasowanie na ucznia dla klas pierwszych oraz nadano szkole sztandar. Po raz pierwszy został zaprezentowany hymn szkoły, a także odsłonięto pamiątkową tablicę.

Aby mieć obraz, jak ważnym wydarzeniem było święto SP 1, trzeba przedstawić odrobinę historii. Wielu mieszkańców miasta pamięta lub słyszało, że placówka powstała 27 września 1945 r. Wówczas, na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 20 IX 1945 roku, zaproponowano nadanie szkole imienia Księcia Henryka Brodatego. Kierowniczka szkoły, Marianna Koszałkowska, uznała że będzie to akt nawiązania łączności z historyczną postacią i potwierdzenie przedwiekowej przynależność Śląska do Polski. Projekt ten doczekał się jednak realizacji dopiero po 45 latach, w dniu 27 października 1990 roku. 9 lat później szkoła została przekształcona w Gimnazjum nr 1, a następnie w roku 2017 r. ponownie w Szkołę Podstawową nr 1, ale zasłużony dla Śląska i Trzebnicy książę Henryk Brodaty – opiekun ubogich, nauczyciel dobrych obyczajów, fundator opactwa w Trzebnicy pozostał - jako patron i wzór do naśladowania.

Uroczystości święta Szkoły rozpoczęły się Mszą świętą w Bazylice św. Jadwigi, której przewodniczył ks. proboszcz Piotr Filas. Po niej zaproszeni goście udali się do placówki, aby na znak pamięci dokonać uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej pierwszym nauczycielom i absolwentom tejże szkoły. Wymieniono na niej nazwiska wspaniałych wychowawców - przedwojennych nauczycieli, pionierów Ziemi Trzebnickiej. Odsłonięcia tablicy dokonał burmistrz Marek Długozima, który był fundatorem tablicy, wraz z panią dyrektor Elżbietą Nowak i pomysłodawcami jej powstania Zbigniewem Lubicz-Miszewskim oraz Antonim Godyckim-Ćwirko, a także żyjącymi absolwentami szkoły.

Kolejna część uroczystości miała miejsce w niedawno otwartej Gminnej Hali Widowiskowo-Sportowej im. Dolnośląskich Olimpijczyków, w której wzięli udział znamienici goście, przyjaciele szkoły oraz rodzice.

Na początku uroczystości odśpiewany został hymn państwowy, a głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Elżbieta Nowak: - Mam honor kierować trzebnicką Jedynką i szczęście przeżywać z całą społecznością szkolną i lokalną wspaniałe chwile zapisane na kartach jej historii. Dziś będę miała zaszczyt przyjąć sztandar, jeden z symboli wychowania, symbol więzi integrujący szkołę i jej najbliższe środowisko. Kardynał Stefan Wyszyński twierdził, że: „Sztandar to świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym, a przysięgą wojskową”, dlatego chwila nadania sztandaru szkole jest jedną z najdonioślejszych w jej historii. Dziś także po raz pierwszy zostanie zaprezentowany hymn naszej szkoły wyrażający uczucia i zawierający najważniejsze idee i wartości wspólnoty szkolnej. To ogromna radość i wyróżnienie dla mnie, jako dyrektora szkoły i całego środowiska szkolnego – podkreśliła dyrektor, która podziękowała także wszystkim zaangażowanym w organizację uroczystości: - W szczególności za otwartość na potrzeby szkoły, podejmowanie decyzji służących jej rozwojowi, ale także wspomaganie szkoły w działaniach na rzecz upamiętniania jej historii, kultywowania pamięci o ludziach, zdarzeniach, dziękuję panu Markowi Długozimie – Burmistrzowi Gminy Trzebnica. W tym miejscu pragnę nadmienić, że dzięki inicjatywnie pana Burmistrza oraz panów Antoniego Godyckiego-Ćwirko i Zbigniewa Lubicz-Miszewskiego powstała tablica upamiętniająca pierwsze lata funkcjonowania szkoły, która w dniu dzisiejszym została odsłonięta – podsumowała.

 

Następnie odbyło się nadanie sztandaru, który nawiązuje do szkolnych tradycji zbudowanych przez pierwszych nauczycieli, uczniów, rodziców, rozwijanych i pielęgnowanych przez kolejne pokolenia. Hasło: „Wszystko Tobie Ojczyzno” znajdujące się na rewersie, jest odniesieniem do haseł na sztandarach wcześniej istniejących szkół - Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy. Podczas uroczystości miało miejsce symboliczne wbicie w drzewiec sztandaru gwoździ - pamiątkowej tabliczki oraz - na prośbę rodziców - poproszono księdza proboszcza o pobłogosławienie sztandaru. Na apelu obecny był również sztandar Związku Sybiraków przekazany szkole pod opiekę 27 października 2013 r. przez ówczesnego, nieżyjącego już prezesa trzebnickiego oddziału Związku – Lucjana Tacia. Jest to wielkie wyróżnienie dla szkoły i zobowiązanie do upamiętniania historii części narodu polskiego. Dawać dzieciom wsparcie i dążyć do uporządkowania świata. Oprócz przekazanego sztandaru, tego dnia po raz pierwszy zaprezentowany został hymn szkoły, który stanowić będzie nieodłączny element ceremoniału, będzie pieśnią wyrażającą ideały, stanowiącą jeden z symboli tożsamości. Autorem hymnu jest pani Alicja Stręk-Tworek, muzykę skomponował pan dr hab. Tomasz Głuchowski - wykładowca akademicki w Zakładzie Muzyki Kościelnej, nauczyciel klawesynu i organów we wrocławskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Po występie kompozytor przekazał na ręce pani dyrektor rękopis zapisu nutowego nowego hymnu.

Kolejnym, podniosłym momentem uroczystości, było ślubowanie, a następnie pasowanie uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1. Symbolicznego aktu pasowania na ucznia dokonali: dyrektor Elżbieta Nowak oraz burmistrz Marek Długozima. Udzielono również głosu przedstawicielowi Rodziców uczniów klas pierwszych, który zaprosił do wysłuchania i obejrzenia części artystycznej. Po występie przedstawiciel klasy ósmej oraz Samorządu Uczniowskiego złożyli nowo pasowanym uczniom życzenia.

Kolejnym punktem było wystąpienie najmłodszych kolegów z Gminnego Przedszkola nr 2 im. Polskiej Niezapominajki w Trzebnicy, a uczniowie starszych klas przygotowali przedstawienie w formie pantomimy, której bohaterem był patron szkoły – Henryk Brodaty. Ostatnim punktem widowiska artystycznego było wykonanie przez Natana Kocha melorecytacji hymnu szkoły.

Do ceremoniału szkoły wraz ze sztandarem i hymnem wprowadzony został medal Patrona szkoły Księcia Henryka Brodatego, który otrzymać mogą nauczyciele, pracownicy szkoły i inne osoby za działalność przyczyniającą się do rozwoju szkoły, a także uczniowie, którzy swoimi osiągnięciami, postawą wpływają na kształtowanie pozytywnego wizerunku Jedynki. Powołana przez dyrektora szkoły kapituła, postanowiła przyznać medale następującym osobom: burmistrzowi Markowi Długozimie, Ks. Proboszczowi Piotrowi Filasowi, panu Stefanowi Czyżyńskiemu – przedstawicielowi Światowego Związku Sybiraków, panu Antoniemu Godyckiemu- Ćwirko – Pionierowi Ziemi Trzebnickiej, absolwentowi szkoły; panu Kazimierzowi Zaustowiczowi – Pionierowi Ziemi Trzebnickiej, absolwentowi szkoły; pani Aleksandrze Rzewuskiej – Pionierowi Ziemi Trzebnickiej, absolwentce szkoły; panu Franciszkowi Kempie – pierwszemu przewodniczącemu Rady Rodziców; pani Grażynie Wolar – ostatniemu dyrektorowi szkoły podstawowej nr 1 przed reformą; pani Jolancie Kikut – pierwszemu dyrektorowi Gimnazjum nr 1; pani Leontynie Gągało – nauczycielowi szkoły; pani Krystynie Haładaj, wiceburmistrz Gminy Trzebnica; panu Jerzemu Treli – kierownikowi Zespołu Administracyjnemu Placówek Oświatowych; panu Zbigniewowi Lubicz-Miszewskiemu Prezesowi Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej; pani Katarzynie Stępień – przewodniczącej Rady Rodziców; panu Tomaszowi Głuchowskiemu autorowi muzyki do hymnu szkoły; pani Alicji Stręk-Tworek – nauczycielowi szkoły; pani Lidii Rojewskiej – nauczycielowi szkoły; pani Katarzynie Prokszy – nauczycielowi szkoły; pani Monice Wojewódce – nauczycielowi szkoły.

 

Po wręczeniu medali głos zabrał burmistrz Marek Długozima, który powitał grono pedagogiczne, gości oraz uczniów. W swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważnym wydarzeniem w historii szkoły jest nadanie jej nowego sztandaru:  - Byliśmy dziś świadkami bardzo ważnego wydarzenia w historii szkoły – nadania jej nowego sztandaru. Powinniśmy wszyscy pamiętać, że sztandar szkolny to coś naprawdę wyjątkowego – jest on symbolem Polski i symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest też szkoła, Wasza szkoła. Sztandar jest symbolem pewnej jedności i przypomina nam, że Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebnicy im. ks. Henryka Brodatego jest częścią ukochanej Ojczyzny – Polski. Mówił również o tym, jak wielkim przeżyciem dla pierwszoklasisty jest pasowanie na ucznia, że mają wsparcie od swoich rodziców i dziadków, którzy byli z nimi podczas uroczystości. - Patrzę na Wasze uśmiechnięte twarze i wiem, że szkoła będzie dla Was wspaniałą przygodą. Mam nadzieję, że polubicie swoje Panie i znajdziecie tu samych, sympatycznych kolegów. Pamiętajcie, że zawsze możecie liczyć na waszych wychowawców, nauczycieli i na Waszą Panią dyrektor. I choć wszystko na początku może wydaje się nowe i nieznajome, to życzę Wam, byście pokochali Waszą szkołę i przeżyli w niej piękny czas dzieciństwa – powiedział burmistrz, który na zakończenie wspomniał również o patronie szkoły Henryku Brodatym, pełniącym bardzo ważną rolę w historii miasta i szkoły.

Na zakończenie uroczystości swoimi wspomnieniami podzielił się jeden z pierwszych absolwentów szkoły pan Antoni Godycki- Ćwirko. Podziękował on za upamiętnienie swoich kolegów oraz nauczycieli, wyraził także wdzięczność za troskę, jaką otaczana jest Szkoła Podstawowa nr 1 przez burmistrza Marka Długozimę.